Op 1 juli is er weer het en ander veranderd voor (startende) ondernemers. Welke wetswijzigingen zijn relevant voor jou? Let wel op: vanwege de langdurige kabinetsformatie kan het zijn dat sommige regelingen in de loop van 2017 nog veranderen of dat er andere overheidsregels worden ingevoerd.

Wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018

De invoering van de modelovereenkomsten voor ZZP’ers, de opvolger van de VAR-verklaring, is opnieuw uitgesteld. De Belastingdienst kwam in 2016 met de wet DBA met één primair doel: schijnzelfstandigheid tegengaan. De handhaving op ZZP-modelcontracten was vanwege de ontstane paniek op de arbeidsmarkt al uitgesteld tot 1 januari 2018, maar gaat nu pas in op 1 juli 2018. Dat betekent dat de Belastingdienst in principe voorlopig niet actief controleert of er bij het uitvoeren van een opdracht sprake is (geweest) van een vast dienstverband.

Tegengaan onredelijke betalingstermijnen

Bedrijven mogen vanaf 1 juli geen langere betalingstermijn dan zestig dagen overeenkomen met het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandig ondernemers. Overeenkomsten met een betalingstermijn langer dan zestig dagen worden nietig verklaard en automatisch omgezet naar een betalingstermijn van dertig dagen.

Hoe is de volledige wettelijke situatie vanaf 1 juli?

  • De wettelijke betalingstermijn tussen bedrijven bedraagt dertig dagen, ook als er niets contractueel is vastgelegd.
  • Er mag een langere betalingstermijn van maximaal zestig dagen tussen bedrijven worden afgesproken, mits die vooraf door beide partijen is vastgelegd.
  • Een betalingstermijn van langer dan zestig dagen wordt nietig verklaard.
  • Overheden zijn verplicht een betalingstermijn van maximaal dertig dagen te hanteren.

De maatregel is genomen om ZZP’ers te beschermen. Te laat betaalde facturen kunnen er namelijk voor zorgen dat zelfstandige ondernemers in financiële problemen komen. Doordat het soms erg lang duurt voordat een opdrachtgever een factuur uitbetaalt, moeten ZZP’ers soms gedwongen hun spaargeld aanspreken om de btw of inkomstenbelasting voor te schieten. Ook kunnen zij hierdoor in problemen komen bij de financiering van nieuwe voorraden of bedrijfsmiddelen.

Pensioenregeling DGA vervalt

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heb je pensioen in eigen beheer opgebouwd? Weet dan dat deze regeling op 1 juli 2017 wordt opgeheven. Je krijgt de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen via een fiscaal aantrekkelijke regeling af te kopen om zo het in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken. Het is ook toegestaan om het pensioen om te zetten naar een oudedagsverplichting die je kunt afstorten in – bijvoorbeeld – een lijfrenterekening.

Hoger minimumloon

Het minimumloon wordt per 1 juli 2017 verhoogd. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 22 jaar en ouder bedragen straks:

  • 1.565,40 euro per maand
  • 361,25 euro per week
  • 72,25 euro per dag

Het minimumjeugdloon wordt tegelijkertijd in stappen afgeschaft tot 21 jaar. Vanaf 1 juli 2017 is de maximumleeftijd voor het jeugdloon 22 jaar, vanaf 2019 wordt dit 21 jaar. Het loon van jongeren van achttien, negentien en twintig jaar stijgt mee om te voorkomen dat leeftijd een rol kan spelen bij het aannemen van mensen.

Nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet is van toepassing op werkgevers. Als jij een zieke werknemer hebt, heeft deze medewerker het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt jouw werknemer over het oordeel van de arts? Dan mag hij vanaf 1 juli een second opinion aanvragen bij een tweede – onafhankelijke – bedrijfsarts. Als ondernemer ben jij er zelf verantwoordelijk voor dat de nieuwe regels in jouw bedrijf goed worden nageleefd.

Overige wijzigingen

De overheid voert ook nog andere wetswijzigingen door. Zo zijn de pachtnormen voor landbouwbedrijven aangepast en zijn er maximumtarieven ingevoerd voor de telefonische klantenservice. Een volledig overzicht van alle wetswijzigingen per 1 juli vind je op Ondernemersplein. Let op: er zijn op 1 januari ook al een aantal wetswijzigingen ingegaan, waaronder een aanpassing van de autobelastingen en de verplichting om jaarrekeningen alleen nog digitaal in te dienen.

Heb je deze gemist? Lees dan dit artikel: wat verandert er voor jou in 2017?

 

Bron: www.ikgastarten.nl/

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: