Jaarlijks vragen wij voor al onze klanten de VIA machtiging aan bij de Belastingdienst. In dit artikel leggen wij kort uit wat de VIA machtiging is, wat wij met deze machtiging doen en hoe u de machtiging kunt activeren. Let op! De VIA activeringscode is beperkt geldig! Zorg er dus voor dat de via-code tijdig geactiveerd wordt. De uiterste activeringsdatum vindt u op het formulier.

Wat is de VIA machtiging

De VIA machtiging is kort gezegd een machtiging waarmee wij gebruik kunnen maken van uw voor ingevulde aangifte voor de inkomstenbelasting. Hierin staan verschillende gegevens die wij nodig hebben bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting.

Wat doen wij met de VIA machtiging

De VIA is voor ons een hulpmiddel bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting. Wij gebruiken de gegevens van de VIA om te controleren of we alle stukken voor de aangifte ontvangen hebben en om te controleren of de aangifte volledig is ingevuld. Hiermee verkleinen wij de kans dat de Belastingdienst achteraf vragen over de aangifte stelt of dat de Belastingdienst achteraf uw aangifte corrigeert.

Hoe activeer ik de VIA machtiging

De VIA machtiging vragen wij bij de Belastingdienst aan. De Belastingdienst stuurt u vervolgens een brief met het formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren”. In deze brief geeft de Belastingdienst algemene informatie over de VIA machtiging en wordt uitgelegd hoe de machtiging geactiveerd kan worden.

Omdat de machtiging voor een beperkte periode geldig is willen wij u vragen het formulier met de activeringscode zo spoedig mogelijk aan ons door te geven . Dit mag door deze langs te brengen, te mailen (roy@admsnippe.nl) of een foto via Whatsapp (0591-316416) te sturen. . Eventueel kunt u deze ook telefonisch (0591-316416) doorgeven of opsturen per post of e-mail.

Vermeld altijd uw RSIN/fiscaal nummer/BSN en de activeringscode. U kunt deze vinden op het formulier.

Kijk voor meer informatie over de VIA op de website van de belastingdienst