Voor vrije verstrekking iPad door werkgevers gelden regels voor computer en niet voor voor telefoon

Volledig artikel

Rechtbank Haarlem heeft onlangs beslist dat een iPad voor de loonheffing kwalificeert als een computer en niet als een telefoon (communicatiemiddel). De rechtbank baseerde zijn oordeel op de vele gebruiksmogelijkheden van een iPad en zijn relatief grote schermafmetingen waardoor mondelinge communicatie niet als een centrale functie van een iPad kan worden gezien.

In de procedure voor de rechtbank had een werkgever in december 2010 aan al het personeel in vaste dienst iPads verstrekt met daarnaast een mobiel internetkaart en een bijbehorend Vodafone-abonnement voor een jaar. Van de werknemers werd geen bijdrage gevraagd. De aanschafwaarde bedroeg 699 euro inclusief btw. Met de werknemers waren geen afspraken gemaakt over het gebruik van de iPads. Bij ontslag hoefde een iPad niet te worden ingeleverd. De werkgever had over de verstrekking van iPads 323.687 euro aan loonbelasting en premies volksverzekeringen afgedragen maar tekende tegen de afdracht van deze loonheffingen bezwaar aan omdat in fiscale zin sprake zou zijn van een belastingvrije verstrekking van een communicatiemiddel.

De inspecteur meende echter dat de iPads kwalificeerden als ‘computers en dergelijke apparatuur’. Ook stelde hij dat de werkgever niet aannemelijk had gemaakt dat het zakelijke gebruik van iPads meer dan 90% bedraagt, waardoor geen sprake kan zijn van een vrije verstrekking en waarvoor terecht loonbelasting en premies waren afgedragen.

Opmerkingen
Een werkgever kan aan het personeel onder voorwaarden belastingvrij iPads aan het personeel verstrekken of daarvoor een vrije vergoeding geven. De iPads kwalificeren -gezien de uitspraak van de rechtbank- doorgaans als een computer. Een werkgever kan belastingvrij computers verstrekken als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: het gebruik is geheel of nagenoeg geheel (ten minste 90%) zakelijk, er is sprake van een meerjarig belang en de computer heeft een kostprijs van 450 euro of meer. Deze voorwaarden gelden ook voor een belastingvrije vergoeding, waarbij nog de aanvullende eis geldt dat de vergoeding dan niet meer mag bedragen dan de afschrijving. Onder de werkkostenregeling geldt dit overigens alleen nog voor ter beschikking stelling van een iPad. Het aannemelijk maken dat is voldaan aan de eis van het zakelijke gebruik van 90% of meer kan gezien de vele (privématige) gebruiksmogelijkheden van een iPad bewijstechnisch lastig zijn.

Bron: Rechtbank Haarlem, 30-11-2012, nr. 12/2572 (gepubliceerd 4-12-2012).

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: