Veel startende ondernemers die samen met iemand anders een bedrijf starten, kiezen voor de rechtsvorm vennootschap onder firma. Een vof heeft dan ook de nodige voordelen: vennoten staan er in principe nooit alleen voor en kunnen elkaars expertise optimaal benutten. Bij deze ondernemingsvorm brengen alle vennoten iets in bij de start van de onderneming: geld, goederen of arbeid.

Wat is een vennootschap onder firma?

Een vennootschap onder firma – vaak afgekort tot vof – is de officiële naam voor de rechtsvorm waarbij je samen met één of meer andere ondernemers een bedrijf start. Het is de bedoeling dat alle vennoten iets inbrengen in de op te richten onderneming. Het gaat hier in veel gevallen om een geldbedrag, maar de inbreng kan bijvoorbeeld ook bestaan uit specifieke goederen of arbeidsuren.

Voor het oprichten van een vof hoef je geen rekening te houden met het vergaren van een minimumkapitaal; mede daarom is de vof voor uiteenlopende startups een geschikte rechtsvorm. Een vof heeft op het eerste gezicht veel overeenkomsten met een eenmanszaak – die andere populaire rechtsvorm voor starters – maar er is één belangrijk verschil: een eenmanszaak heeft één eigenaar, terwijl er bij een vof altijd sprake moet zijn van meerdere eigenaren.

Vof oprichten

Zoals gezegd heb je voor het oprichten van een vennootschap onder firma geen minimumkapitaal nodig en volstaat de oprichting met een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft jouw gegevens vervolgens automatisch door aan de Belastingdienst, dus dat hoef je zelf niet meer te doen.  Het is wel belangrijk dat je vervolgens samen met de andere eigenaren goed onderlinge afspraken maakt over onder meer de oprichting, winstverdeling, algemene doelstellingen en de verdere bedrijfsvoering. Het is zeer aan te bevelen om deze afspraken ook vast te (laten) leggen in een zogenoemd vennootschapscontract (voorbeeld).

Hoewel niet verplicht, verschaft een dergelijk contract over veel zaken duidelijkheid voor alle vennoten. Denk bijvoorbeeld aan het maken (en schriftelijk vastleggen) van afspraken over de duur van een vennootschap, wie wat inbrengt in het bedrijf, contracten met klanten, de mogeljke gevolgen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en het omgaan met eventuele conflicten. Het is ook aan te raden om in het vennootschapscontract een pagina te wijden aan afspraken over de mogelijke opheffing van de vof. Wat doe je als het bedrijf onverhoopt failliet gaat of een van de vennoten uit het bedrijf wil stappen?

Laat – nadat je het plan hebt aangevuld met uw eigen gegevens – ook dit voorbeeldcontract altijd nalezen door een financieel of juridisch adviseur, zodat je juridisch gezien in ieder geval niet per ongeluk iets belangrijks over het hoofd ziet.Het oprichten van een vennootschap onder firma (vof) doe je samen met andere ondernemers.

Een vof is juridisch vergelijkbaar met een eenmanszaak, alleen is een vof een samenwerkingsverband tussen een aantal ondernemers. In de meeste gevallen zijn de vennoten natuurlijke personen (eenmanszaken), maar rechtspersonen (bv’s) zijn ook mogelijk. Net als bij een eenmanszaak is er geen minimum aan startkapitaal nodig en volstaat voor de oprichting van een vof een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De vennoten brengen allemaal iets in bij de start van de onderneming. Dit kan geld zijn, maar ook arbeid of goederen, zoals bedrijfsmiddelen.

Opstellen vennootschapscontract

Omdat je een samenwerkingsverband aangaat, moet je hierover goede afspraken maken en dat doe je door een vennootschapscontract op te stellen.

Hierin leg je onder meer vast:

  • Oprichting van de vof
  • Inbreng van alle vennoten
  • Teken- en beslissingsbevoegdheden
  • Winstverdeling
  • Doelstellingen
  • Afspraken over ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Omgaan met conflicten

Klik hier voor een concept vennootschapscontract

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Kies je straks heel bewust voor de rechtsvorm vennootschap onder firma (vof)? Dan moet je er in ieder geval rekening mee houden dat jij en jouw zakenpartner(s) straks hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele gemaakte schulden van je onderneming. Of jij (of een van de andere vennoten) deze schulden daadwerkelijk hebt gemaakt, doet dan niet terzake.

Schuldeisers zullen zich in veel gevallen in eerste instantie richten op het vermogen van het bedrijf. Wanneer deze opbrengsten niet toereikend zijn, kunnen zij vervolgens ook aanspraak maken op het privé-vermogen van de vennoten. Dit kan uiterst vervelende gevolgen hebben wanneer je bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen bent getrouwd. In dat geval kunnen de schuldeisers namelijk ook aanspraak maken op het privé-vermogen van je echtgenoot. Het is dan ook raadzaam om in goed overleg alsnog het opstellen van huwelijkse voorwaarden te overwegen. Daarmee kun je de aansprakelijkheid op jouw privé-vermogen aanzienlijk beperken.

Komt een vennoot in de toekomst privé in de financiële problemen? Dan kunnen zijn schuldeisers niet aan jouw privé-vermogen komen. Ook het zakelijk vermogen van de vof kan dan niet worden aangesproken. Meer informatie hierover vind je op de website van Ondernemersplein. Of vraag een notaris naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Welke belastingen zijn van toepassing op een vof?

Als ondernemer met een vennootschap onder firma krijg je ook zakelijk gezien te maken met de Belastingdienst. Zo moeten jij en de andere vennoten straks namelijk inkomstenbelasting betalen over jullie eigen winst. Je mag gelukkig ook gebruikmaken van fiscale voordelen. Zo kom je bij een vof in veel gevallen in aanmerking voor de ondernemersaftrek, investeringsaftrek en MKB winstvrijstellingen.

Wanneer is een man/vrouw-firma relevant?

Een man/vrouw-firma is een variant op de standaard vennootschap onder firma (vof), waarbij de vennoten of firmanten partners van elkaar zijn. Verder zijn de regels en oprichtingseisen in principe gelijk aan die van een vof. Een bekend voordeel is dat jullie als zakenpartners allebei gebruik mogen maken van de beschikbare fiscale voordelen. Een nadeel is echter dat jullie in dit geval ook allebei hoofdelijk aansprakelijk zijn en dat eventuele schuldeisers dus aanspraak kunnen maken op beide privé-vermogens, óók wanneer jullie niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: