De overheid voert ieder jaar nieuwe wetswijzigingen door. We zetten de grootste veranderingen voor ondernemers per 1 januari 2017 op een rij. Vanwege de aankomende verkiezingen kan het zijn dat bepaalde regelingen in de loop van het jaar nog wijzigen of vervallen en dat er ook een aantal nieuwe overheidsregels kan worden ingevoerd.

Verhoging AOW-leeftijd

Net zoals de afgelopen jaren gaat de AOW-gerechtigde leeftijd ook in 2017 weer omhoog. Per 1 januari worden er weer drie maanden opgeteld bij de huidige grens van 65 jaar + 6 maanden. Dat betekent dat werkenden in 2017 officieel van hun oude dag kunnen gaan genieten als ze 65 jaar en 9 maanden oud zijn. In deze tabel kun je zien met hoeveel maanden de AOW-leeftijd per jaar omhoog gaat.

Wet DBA uitgesteld, modelovereenkomst voorlopig van de baan

De weg naar de nieuwe modelovereenkomsten voor ZZP’ers bleek de afgelopen jaren uiterst hobbelig. Toen de VAR-verklaring per 1 mei 2016 werd afgeschaft en de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) werd ingevoerd, bleek deze weg uiteindelijk doodlopend. Althans, voorlopig dan.

De wet die door de fiscus in het leven werd geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, werd in november 2016 uitgesteld en zal nu pas ingaan op 1 januari 2018. Dat betekent dat de Belastingdienst in 2017 nog niet actief gaat controleren of er bij het uitvoeren van een opdracht sprake is (geweest) van een vast dienstverband. Lees op deze pagina het uitgebreide bericht: Wiebes stelt nieuwe wetgeving ZZP’ers uit.

E-factuur aan overheid verplicht

Leveranciers aan de Rijksoverheid zijn per 1 januari 2017 verplicht om bij nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen te sturen. Je kunt op drie verschillende manieren een e-factuur naar de overheid sturen

  • Vanuit je eigen (boekhoud)softwarepakket via het netwerk van Simplerinvoicing
  • Via jouw aansluiting op Digipoort. Dit is een soort ICT-centrale van de overheid waar berichtenverkeer wordt afgehandeld. Lees hier hoe deze dienst werkt
  • Via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid. Dit is een soort online voorportaal voor de hierboven genoemde Digipoort.

Digitaal indienen jaarrekening

Het is vanaf 1 januari 2017 verplicht om de jaarrekening digitaal te laten deponeren. Tot 1 januari 2016 kon dit nog ouderwets per post of zelfs per fax aangeleverd worden bij het KvK-kantoor in jouw regio, maar vanaf het boekjaar 2016 verloopt de deponering verplicht digitaal. Hiervoor ben jij (of jouw boekhouder of accountant) verplicht om gebruik te maken van het SBR-systeem.

Lager verplicht loon voor dga van startup

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een startup zijn vanaf 1 januari 2017 niet meer verplicht zichzelf een belastbaar loon te geven van 44.000 euro. Ze mogen zich de eerste drie jaar een minimumloon geven. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming. Hier heeft de overheid 27 miljoen euro voor uitgetrokken.

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) ben je als werknemer in dienst van de bv en betaal je jezelf salaris uit. De Belastingdienst stelt hieraan wel strenge voorwaarden. Dit moet een gebruikelijk salaris zijn (de gebruikelijkloonregeling), waaraan jaarlijks een minimum wordt gesteld. Zo bedraagt het jaarsalaris voor een dga in 2017 minimaal 44.000 euro.

Pensioen dga

Een dga die zijn pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd krijgt de mogelijkheid om het pensioen via een fiscaal aantrekkelijke regeling af te kopen om het opgebouwde vermogen vrij te maken. De complexe regeling is in 2017 afgeschaft.

Stimulering startups

In 2017 komt er 23 miljoen euro bij voor een stimuleringsregeling om samen met private investeerders, zoals business angels, te investeren in startups en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Daarnaast wordt komend jaar het speciale programma voor startende ondernemers, Startup Delta, voortgezet.

Extra budget onderzoek en ontwikkeling

Bedrijven die willen innoveren en doorgroeien, kunnen een deel van de loonkosten vergoed krijgen. Dit geldt ook voor uitgaven voor een onderzoeksproject of andere kosten. Dat gaat via de regeling WBSO. Vanaf 2017 komt er extra budget beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling.

Autobelastingen

De hervormingen voor de bijtelling voor leaseauto’s werden twee jaar geleden al bekend gemaakt en zijn afgelopen jaar ingegaan. In 2017 zijn de percentages voor de bijtelling opnieuw aangepast: deze gaat tot 2020 geleidelijk naar 22 procent. Auto‘s die CO2 uitstoten vallen vanaf 2017 onder een bijtellingstarief van 4, 17 of 22 procent (zie tabel hieronder).

bijtellingpercentages

Alleen volledig elektrische auto’s krijgen dit jaar een extra stimulans door een bijtelling van 4 procent. Voor een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 51 gr/km of meer gaat het algemene bijtellingspercentage van 22 procent gelden. Dit geldt voor auto’s die een datum van eerste toelating op de weg hebben vanaf 1 januari 2017.

Wanneer gaan deze wetswijzingen in?

In principe worden bovengenoemde wijzigingen op 1 januari 2017 (of later in het jaar) van kracht. Sommigen wijzigingen wachten nog wel op goedkeuring door de Tweede en/of Eerste Kamer.

Het kan dus gebeuren dat de specifieke inhoud van de wetsvoorstellen nog wordt gewijzigd of dat aangekondigde wijzigingen uiteindelijk niet op de betreffende datum doorgaan. Klik hier voor de actuele status van aanstaande wetswijzigingen.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: