De Belastingdienst maakt onderscheid tussen ‘lichamen’ en ‘natuurlijke personen’. Natuurlijke personen doen aangifte voor de inkomstenbelasting, terwijl lichamen (bedrijven en organisaties) aangifte doen voor de vennootschapsbelasting (vpb).

Een bedrijf (BV, NV, stichting of vereniging) is over het algemeen een lichaam. Lichamen betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Hiermee wordt bedoeld: de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen. Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Dat is het geval als zij een onderneming drijven.

Binnen- of buitenland

Lichamen die in Nederland zijn gevestigd, worden beschouwd als binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd. Of een onderneming voor de belasting in Nederland is gevestigd, hangt af van de plaats waar de leiding is gevestigd, de plaats van het hoofdkantoor en de plaats waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt. Lichamen opgericht naar Nederlands recht worden volgens de Wet op de vennootschapsbelasting geacht in Nederland te zijn gevestigd.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: