Heb jij recht op aftrekposten, waaronder de zelfstandigenaftrek? Dan moet je per jaar minimaal 1225 uur aan je bedrijf hebben gewerkt. Uit jouw administratie moet duidelijk blijken dat je aan het urencriterium voldoet. Maar wat telt wel mee (en wat niet)?

Waarom is er een urencriterium?

Om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren, heeft de Belastingdienst speciale belastingvoordelen (waaronder de zelfstandigenaftrek) voor freelancers en ZZP’ers bedacht. Om te voorkomen dat iedereen zich bij de Kamer van Koophandel (KvK) inschrijft en met minimale inspanning en dito omzet van deze belastingvoordelen profiteert, heeft de Belastingdienst en urencriterium ingesteld.

Wat houden deze voorwaarden in?

De grens van het aantal uren die een ondernemer minimaal aan zijn bedrijf moet besteden om voor de fiscale aftrekposten in aanmerking te komen, is vastgesteld op 1.225 uur. Deze hoeveelheid uren moet je als ondernemer ieder kalenderjaar zien te realiseren. Let op: ook al begin je als startende ondernemer niet per 1 januari, maar pas later in het jaar: dit minimum van 1.225 uur staat vast. Deze ondergrens wordt dus niet evenredig aangepast. Als je op 1 juli met je onderneming begint, moet je dus niet nog maar de helft (613 uur) werken, maar alsnog de 1.225 uur halen om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel.  Naast de 1225 uur moet je ook meer dan vijftig procent van je (arbeids)tijd besteden aan de onderneming.

Als je bijvoorbeeld twee dagen per week in loondienst werkt en daarnaast bijklust als zelfstandig ondernemer, moet je naast de 832 uur  (52 x 16 uur) die je in loondienst werkt, nog het minimum van 1225 uur in jouw onderneming stoppen. Werk je drie dagen per week in loondienst (52 x 24 uur = 1248 uur)? Dan moet je in datzelfde jaar dus 1249 uur voor jouw onderneming werken. Goed om te weten: was je één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Wat is het verschil tussen directe en indirecte uren?

Volgens de Belastingdienst moet je als ondernemer 1.225 uur besteden aan ‘het feitelijk drijven van je onderneming(en)’. Deze uren zijn onder te verdelen in directe en indirecte uren. De directe uren zijn alle declarabele uren bij klanten, waarmee je omzet behaalt. Hieronder vallen de gewerkte uren voor het uitvoeren van de opdracht, maar ook indirecte uren die je steekt in de voorbereiding, zoals bijvoorbeeld het inlezen voor een opdracht en de reistijd voor de opdracht of het woon-werkverkeer.

Indirecte uren zijn uren die jij wel voor je onderneming maakt, maar niet in rekening brengt bij klanten.

Hierbij kun je onder meer denken aan:

  • Het volgen van cursussen
  • Het bijhouden van vakliteratuur
  • De administratie bijwerken
  • Afspreken met je boekhouder
  • De aanschaf van bedrijfsmiddelen (telefoon, laptop, auto etc.)
  • Het bezoeken van netwerkbijeenkomsten
  • Het beheren van je website

Het gaat dus om werkzaamheden waarmee je niet direct omzet voor je onderneming behaalt, maar die wél van belang zijn voor de voortgang van je bedrijf.

Welke uren tellen niet mee?

Je kunt echter niet zomaar ieder uur opschrijven als werktijd. Ook al ben je de hele dag beschikbaar om je telefoon op te nemen om een opdracht aan te nemen: deze tijd kun je niet zien als indirecte uren. De uitzondering hierop is als je in opdracht van de ene klant stand-by staat en tijdens het wachten je uren invult met ander werk. Ziekte of vakantie telt ook niet mee. Ook al had je de uren die je met een flinke griep in bed ligt normaal gesproken gewoon willen werken, je mag ze niet meetellen. Het urencriterium is gebaseerd op daadwerkelijk gewerkte uren.

Wanneer geldt er een verlaagd urencriterium?

Ondernemers die starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering komen in aanmerking voor een verlaagd urencriterium. Zij moeten per kalenderjaar minimaal 800 uur aan hun onderneming besteden. Kijk voor een volledig overzicht van deze startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid op de website van de Belastingdienst. Een andere uitzondering is zwangerschapsverlof. Als jij zwanger raakt en je de weken voor en na de bevalling niet werkt, tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Hoe registreer ik deze uren?

Het is belangrijk om alle uren die je in het bedrijf stopt te registreren. Als je een inspectie krijgt van de Belastingdienst, moet je namelijk zoveel mogelijk gewerkte uren kunnen aantonen. Een goede urenadministratie is daarom onmisbaar. Noteer aan het einde van iedere werkdag hoeveel uren je aan welke bedrijfsactiviteiten hebt besteed. Bewaar zoveel mogelijk bewijzen, zoals een overzicht van de OV-chipkaart of een overzicht van gereden kilometers om je reistijd aan te tonen.

Daarnaast kun je e-mails met opdrachtgevers bewaren, evenals de facturen met daarop een vermelding van de daadwerkelijk gewerkte uren.

Hoe zit het met de zelfstandigenaftrek?

Wanneer je voldoet aan het urencriterium, kom je in principe in aanmerking voor alle fiscale voordelen voor ZZP’ers. De bekendste hiervan is de zelfstandigenaftrek. De Belastingdienst moet jou dan wel hebben aangemerkt als ondernemer en je moet aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Voldoe je aan deze eisen? Dan bedraagt de zelfstandigenaftrek 7.280 euro. Het kan gebeuren dat jouw winst te laag is om deze zelfstandigenaftrek geheel toe te passen. In dat geval bestaat er een afwijkende regeling, zodat je deze niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kunt verrekenen in de volgende negen jaar.

Je komt alleen in aanmerking voor belastingvoordeel als de fiscus jou ziet als ondernemer.

Heb ik ook recht op startersaftrek?

Vanwege het startersrisico heeft de Belastingdienst een extra fiscale aftrekpost in het leven geroepen: de startersaftrek. Dit is een aanvullend belastingvoordeel op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek van 7.280 euro wordt verhoogd met een startersaftrek van 2.123 euro, maar hiervan kun je niet onbeperkt gebruik maken. Je maakt alleen aanspraak op de startersaftrek wanneer je recht hebt op zelfstandigenaftrek, je in één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest en je in deze periode niet vaker dan twee maal de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Mag ik de meewerkaftrek toepassen?

Wanneer jij een fiscale partner hebt die regelmatig meewerkt in jouw bedrijf, kun je aanspraak maken op meewerkaftrek. In dit geval hoef je minder belasting over de uiteindelijke winst te betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de winst en het aantal uren dat jouw fiscale partner in de onderneming heeft gewerkt. Voorwaarde is wel dat de fiscale partner minstens 525 uur per jaar aan de onderneming besteedt en dit doet tegen een jaarvergoeding van maximaal 5.000 euro.

 

Bron: www.ikgastarten.nl/

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: