Toch herziening btw bij minder dan 10% verschil aftrekrecht in jaar van ingebruikneming

In de negen jaren na het jaar van eerste ingebruikneming (voor onroerende zaken; voor roerende zaken zijn dit er vier) hoeft de initieel in aftrek gebrachte btw niet te worden herzien als het verschil tussen het recht op aftrek op grond van gebruik in het desbetreffende jaar en de aftrek die initieel is toegepast, minder dan 10 procent is. De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat deze 10-percentsregel niet van toepassing is op de herziening/herrekening in het eerste jaar van ingebruikneming (het herrekeningsjaar).

Dit betekent voor de praktijk dat ook als het verschil tussen het op het moment van aftrek beoogde gebruik en het werkelijke gebruik aan het eind van het eerste jaar van ingebruikneming minder dan 10 procent verschillen, de oorspronkelijke aftrek moet worden herzien.
De Hoge Raad heeft zijn visie op de btw-behandeling van zogenaamde ‘verhuur-plus’ bevestigd – zie ook ons bericht van 6 december 2010. Hof Den Haag had echter een andere (onjuiste) maatstaf aangelegd. De Hoge Raad heeft deze uitspraak daarom vernietigd.

Opmerking
Als voor uw onderneming het eind van het eerste (boek)jaar van ingebruikneming van een onroerende zaak nadert, adviseren wij u om na te gaan of de eerder dit boekjaar in aftrek gebrachte btw op de kosten voor deze onroerende zaak moet worden herzien.
In het zelfde arrest heeft de Hoge Raad zijn visie op de btw-behandeling van zogenaamde ‘verhuur-plus’ bevestigd – zie ook ons bericht van vorige week.

Bron: Hoge Raad, 7-12-2012, nr. 10/02532.

 

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: