Tijdelijke verhuur leegstaande panden wordt makkelijker

Wat verandert er?

Als u een leegstaand pand te koop hebt staan, wordt het makkelijker dit tijdelijk te verhuren:

  • De aanvraagprocedure voor de verplichte verhuurvergunning voor te koop staande woningen wordt versoepeld. Deze categorie woningen valt niet langer onder het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel). De gemeente hoeft daardoor geen maximale huurprijs meer vast te stellen voor uw woning. Bij het verlenen van de verhuurvergunning mag de gemeente geen extra voorwaarden stellen.
  • Huurwoningen die bestemd zijn voor sloop of renovatie mag u straks maximaal 7 jaar verhuren. Nu is dat nog 5 jaar.
  • Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, bijvoorbeeld kantoorgebouwen, mag u straks maximaal 10 jaar verhuren. Nu is dat nog 5 jaar.
  • Er geldt minder huurbescherming. Wanneer het huurcontract eindigt, moet de huurder uw woning verlaten. De gemeente geeft de vergunning voor 2 jaar af. Deze kunt u steeds met 1 jaar verlengen tot de maximale duur is bereikt. Uw woning mag straks meerdere keren tijdelijk worden verhuurd.

Voor wie?

  • Eigenaren van te koop staande huizen
  • Eigenaren van leegstaande panden zonder woonbestemming

Wanneer?

De wijziging van de Leegstandwet gaat naar verwachting in per 1 juli 2013.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: