Twee tijdelijke fiscale maatregelen voor de ondersteuning van de woningmarkt – herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur en de verlenging van de termijn van de verhuisregelingen-  gelden óók voor 2013. Oorspronkelijk zouden deze maatregelen tot en met 31 december 2012 blijven gelden.

  1. Herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur
    Deze maatregel houdt in dat als de tijdelijke verhuur binnen drie jaar na vertrek uit de voormalige eigen woning is beëindigd, de hypotheekrenteaftrek weer kan herleven tot het einde van de periode waarop hypotheekrenteaftrek nog mogelijk zou zijn geweest op grond van de verhuisregeling (zie hierna). Deze maatregel geldt nu ook voor 2013. Per 1 januari 2014 geldt voor de herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur weer de oorspronkelijke termijn van twee jaar.
  2. Verlenging van de termijn van de verhuisregelingen
    Deze maatregel betreft een tijdelijke verlenging met één jaar van de maximumtermijn voor de hypotheekrenteaftrek van de leegstaande voormalige eigen woning en de leegstaande toekomstige eigen woning (al of niet in aanbouw). De oorspronkelijke maximumtermijn liep door tot en met het tweede jaar volgend op het jaar dat de oude eigen woning leegstaand te koop staat respectievelijk dat de toekomstige eigen woning in aanbouw is. De verlengingsmaatregel geldt nu ook voor 2013.

Bovengenoemde verlengingsmaatregelen staan in de vierde nota van wijziging van het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning.

Bron: Tweede Kamer, 20-11-2012, 33405 nr. 25.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: