Abonnementen mag u sinds 1 december 2011 niet meer stilzwijgend verlengen. Bent u voor 1 december 2011 abonnementen aangegaan? Of hebt u deze stilzwijgend verlengd? Dan geldt een overgangsregeling van maximaal 1 jaar. U had tot 1 december 2012 de tijd om uw algemene voorwaarden aan te passen aan de nieuwe regels.

Let op: Deze regels zijn speciaal gemaakt voor de bescherming van consumenten. Daarom gelden zij niet wanneer u als ondernemer een overeenkomst sluit met een andere ondernemer (business-to-business, B2B).

Abonnementen op of na 1 december 2011 aangegaan

  • U mag een abonnement (de overeenkomst) na de eerste contractperiode niet stilzwijgend verlengen in een overeenkomst voor bepaalde duur.
  • U mag een overeenkomst omzetten in een overeenkomst voor onbepaalde duur. De consument moet op ieder moment de overeenkomst kunnen opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.
  • U mag consumenten niet verplichten de opzegging op een bepaald moment te laten plaatsen.
  • De consument moet een overeenkomst die op schriftelijke of digitale wijze tot stand is gekomen, op dezelfde manier kunnen opzeggen.

Dagbladen, weekbladen, nieuwsbladen en tijdschriften

  • Na de eerste contractperiode mag u het abonnement telkens met maximaal 3 maanden stilzwijgend verlengen. U moet de consument telkens de mogelijkheid geven om op te zeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.
  • Zet u abonnementen op dag-, nieuws- en weekbladen stilzwijgend om in overeenkomsten voor onbepaalde duur? Dan geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Dit geldt ook voor tijdschriften die minder dan eenmaal per maand verschijnen.
  • Proefabonnementen op dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften eindigen na de afgesproken proeftijd.
× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: