Registratie onderhandse akten is veranderd

Alleen akten waarvan registratie verplicht is gesteld hoeft u nog naar de Belastingdienst te sturen. Een wetswijziging per 1 januari 2013 zorgt voor deze aanpassing.

Tot en met 2012 registreerde de Belastingdienst alle akten. Dat was best een flinke klus, want het gaat om een behoorlijke hoeveelheid. Om die omvang te beperken, volgde een wetswijziging. De verplichting geldt nu alleen nog voor akten waarvoor registratie verplicht is. Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van deze akten.

Welke akten registreert de Belastingdienst ?

De Belastingdienst registreert akten, waarbij registratie verplicht is gesteld. Registratie is verplicht bij de volgende akten:

  • akten waarbij u een pandrecht vestigt op een roerende zaak of op de opbrengsten daarvan
  • akten waarbij u een pandrecht vestigt op een recht aan toonder, bijvoorbeeld op een aandelenportefeuille, of op de opbrengsten daarvan
  • akten waarbij u een pandrecht vestigt op een recht dat niet aan toonder of order luidt, bijvoorbeeld op een productierecht zoals een melkquotum, of op de opbrengsten daarvan
  • akte voor een stille cessie van vorderingen
  • akten waarbij u aandelen op naam levert in een beursgenoteerde vennootschap
  • een voorovereenkomst of intentieverklaring
× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: