VCA Certificering

Naast de verschillende administratiewerkzaamheden kunnen wij u ook begeleiden met het behalen van uw VCA* of VCA** certificaat. Als aannemer krijgt u steeds vaker de vraag of u VCA-gecertificeerd bent. Veel opdrachtgevers stellen dit zelfs als voorwaarde. Maar waar staat VCA eigenlijk voor?

Wat is VCA?

Als aannemer krijgt u steeds vaker de vraag of u VCA-gecertificeerd bent. Veel opdrachtgevers stellen dit zelfs als voorwaarde. Maar waar staat VCA eigenlijk voor?

VGM Checklist Aannemers
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor wie?
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

 • engineering bureaus die construction management leveren
 • werktuigbouwkundige activiteiten
 • elektrotechniek en procesbesturing
 • bouwkunde
 • grond-, weg- en waterbouwkunde (civiele techniek)

overige technische diensten, zoals:

 • isolatie
 • steigerbouw
 • industrieel reinigen
 • stralen/conserveren
 • verticaal transport
 • brand- en mangatwachten
 • inspectiewerkzaamheden (röntgen etc.)

PR-doeleinden
Als u een VCA-certificaat heeft, kunt u kosteloos het VCA-logo onder bepaalde voorwaarden gebruiken voor PR-doeleinden. Bijvoorbeeld op uw briefpapier, website en bedrijfsauto.

Wij kunnen u helpen en begeleiden van de aanvraag en uitvoering van uw VCA-Certificering. Neem bij vragen contact met ons op

VCA* en VCA**

Het verschil tussen VCA* en VCA**  zit hem in verschillen tussen uitvoerende, beleidszaken en werkzaamheden

VCA*
Dit certificatieniveau is gericht op de directe VGM-zorg (Veiligheids-, gezondheids-, en milieuzorg) bij de activiteiten op de werkvloer. VCA* is bedoeld voor kleine bedrijven (minder dan 35 medewerkers, inclusief uitzendkrachten), die niet als hoofdaannemer optreden.

VCA**
Naast de onder VCA* genoemde beoordeling worden hierbij ook de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf van de aannemer beoordeeld. VCA** is bedoeld voor bedrijven met 35 of meer medewerkers, inclusief inleenkrachten en voor bedrijven die optreden als hoofdaannemer.

Als regel is VCA* bedoeld voor bedrijven, met 35 of minder medewerkers, die niet als hoofdaannemer optreden.
VCA** is bedoeld voor bedrijven, met meer dan 35 medewerkers en organisaties die optreden als hoofdaannemer.

Hoe wij u ondersteunen op weg naar uw VGA certificaat:

 • Samenstellen van het handboek in samenwerking met de ondernemer
 • Organogram opstellen
 • Opstellen van procedures
 • Implementeren van de vca-procedures in de onderneming
 • Voorbereiding op de audit
 • Begeleiding tijdens de audit
 • Voorbereiding en/of geven van toolboxmeetings

VCA Aanvraag

Om een VCA-certificaat te verkrijgen moet u als bedrijf vijf stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft inzicht in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie.

Stap 1: Bepalen of uw bedrijf in aanmerking komt

In de eerste stap stellen wij voor u vast of u in aanmerking komt voor een VCA-certificaat. VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

Stap 2: Bepalen van het certificatieniveau

Vervolgens bepalen wij voor u welk niveau voor u van toepassing is: VCA* of VCA**

Stap 3: Opstellen actiepunten VGM-beheersysteem

In de derde stap stelllen wij voor u actiepunten op om uw VGM-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Hiertoe stellen wij eerst vast wat uw startpunt is: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VGM-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt?

Stap 4: Uitvoeren actiepunten VGM-beheersysteem

Hier beginnen wij gezamenlijk aan de uitvoering van de actiepunten die in de vorige stap zijn opgesteld. In deze stap werken wij gezamenlijk met u toe naar een goed functionerend VGM-beheersysteem.

Stap 5: Aanvraag VCA-certificaat

Als stap 1 tot en met 4 zijn doorlopen, kunt wij een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheersyteem door middel van een audit.

De Arbo-wet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) heeft tot doel dat de arbeidsomstandigheden bij alle werkgevers in Nederland, ongeacht het aantal werknemers, gelijkwaardig en veilig zijn.

 

Verantwoordelijkheid

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moeten medewerkers veilig kunnen werken, zonder gezondheidsschade op te lopen. Naleving van deze wet is primair de verantwoordelijkheid van de werkgevers. Zij moeten hiervoor dus o.a:

 • een risico-, inventarisatie-, en -evaluatieplan (ri&e) opstellen
 • ernstige ongevallen op de werkplek melden bij de Arbeidsinspectie
 • schriftelijke afspraken maken met werknemers over de gang van zaken bij verzuim
 • de bedrijfshulpverlening regelen
 • een preventiemedewerker aanstellen
 • de medezeggenschap regelen

Naleving van deze wet wordt gecontroleerd door de Arbeidsinspectie

 

Begeleiding

Naast voorlichting met betrekking tot de arbowetgeving kunnen wij u onder andere begeleiden bij:

 • Opstellen en implementeren van het R.I.E (verplicht)
 • Voorlichting over keuring van arbeidsmiddelen
 • Arbovoorlichtingsboekje opstellen incl. ziekteverzuim-regels

Wilt u meer informatie?