Personeelszaken en Loonadministratie

Personeelszaken

Administratie- en Advieskantoor M.Snippe biedt u meer dan alleen salarisadministratie. Wij zijn ook uw partner op het gebied van personeelszaken. Veel werkgevers onderschatten het personeelsgebied in hun onderneming, besteden er weinig aandacht aan, terwijl personeel een van de grootste kostenposten van uw bedrijf is. En tegelijkertijd kunnen uw medewerkers hét verschil maken voor uw onderneming.

Loonadministratie

Als u het prettig vindt, kunt u uw salarisadministratie uitbesteden aan ons. Bij Advies- en Administratiekantoor M.Snippe is uw salarisadministratie in vertrouwde handen. Wij verrichtten personeelsdiensten voor diverse werkgevers in uiteenlopende branches. We bieden daarbij zowel periodiek terugkerende als incidentele werkzaamheden aan.

Personeelszaken met advies op maat

Uitbesteden van uw administratie zonder omkijken

De zekerheid dat u uw verplichtingen hebt geregeld

Flexibele keuze in wat u wilt uitbesteden

Een vast aanspreekpunt

Heeft u medewerkers in dienst? Voor veel bedrijven is het zelf verwerken van de loon- en salarisgegevens en het periodiek produceren van de salarisafrekeningen synoniem voor zorg, hoge kosten en hoofdbrekens. Wanneer u de loon- en salarisverwerking van het personeel geheel zelf verzorgt, moet u daarvoor eigen medewerkers beschikbaar hebben die goed in de regelgeving zijn ingevoerd. Daarnaast dient u op de hoogte te blijven van alle wetswijzigingen inzake loonbelasting, sociale verzekeringen en pensioenen, verder zijn er nog CAO-aanpassingen en wijziging in de salarisafrekeningen.

Deze zorg willen wij u graag uit handen nemen. Wij voeren dan de loonadministratie voor u uit. Snel, gemakkelijk, efficiënt en zonder fouten. Van het invoeren van nieuwe personeelsleden tot aan het berekenen van de salarissen en het uitprinten van de salarisstroken. Wij doen het werk, u houdt het overzicht.

Salarisadministratie

Voor vele cliënten verzorgen wij de volledige loon- en salarisadministratie. Wij richten de administratie zodanig in dat rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en dat voldaan wordt aan alle wettelijke eisen en normen. Zo verzorgen wij:

h

Salarisstroken per werknemer

Pro-forma loonkostenberekeningen

Z

Berekening en controle van aanslagen sociale lasten en loonbelasting

Aangiften loonbelasting

Verstrekken van informatie aan bedrijfsverenigingen

Verwerken van aanpassingen volgend uit de CAO

Verstrekken journaalposten, jaaropgaven en rapporten

Personeelszaken

Onze dienstverlening houdt echter niet op bij enkel de loon- en salarisverwerking, wij kunnen u ook van dienst zijn op het gebied van personeelszaken in de ruimste zin, zoals:

l

Opstellen en beoordelen van diverse (arbeids- en pensioen-)overeenkomsten

Adviseren over sociale verzekeringskwesties

Adviseren over detacheren, inleners- of ketenaansprakelijkheid

Begeleiden en het voeren van ontslagprocedures

Adviseren over en aanvragen van tewerkstellingsvergunningen

Adviseren over WAO-kwesties en pemba-wetgeving

Adviseren over loonkostensubsidies, zoals subsidies voor arbeidsgehandicapte werknemers

Adviseren over het onderbrengen van uw pensioenverplichtingen

Interesse in onze diensten?