Ervaring in een scala aan verschillende branches

U zoekt iemand die thuis is in uw branche en aan een half woord genoeg heeft. Iemand die brede financiële kennis weet te verbinden met specialistische branchekennis. Wij staan naast u met de voeten in de modder of bouwput of voor uw winkelpand. Met het hoofd in de wind, gefocust op frisse ideeën die u verder helpen. Op deze pagina lichten we enkele van deze branches toe.

Transport

De transportwereld is een branche met veel concurrentie in binnen- en buitenland, waar een financieel adviseur met kennis van zaken hard nodig is. Wij ondersteunen ondernemers in het goederenvervoer over de weg al jarenlang met financiële en fiscale dienstverlening en advies.

Als transportondernemer moet u keuzes maken terwijl uw bedrijfstak volop in ontwikkeling is. Moet ik de algemene trend volgen door te investeren in meer laadvermogen of kan ik beter nog even doorrijden met hetzelfde wagenpark?

Welke ondernemingsvorm is het meest geschikt voor mij? Heb ik voldoende pensioenvoorzieningen? Zijn er kansen in speciaal transport? Is leasen een optie? Kan ik bezuinigen op verzekeringen? Zijn er subsidiemogelijkheden?
Voor het antwoord op deze en andere vragen kunt u bij ons terecht.

Bouw

De bouw is een van de branches waarin wij gespecialiseerd zijn. Wij zijn dichtbij en kunnen u in alle stadia van uw bedrijf van dienst zijn. Wij helpen u om helderheid in de cijfers te scheppen. Bovendien adviseren wij inzake de fiscale en juridische vraagstukken die hierbij naar voren komen.

Een van de problemen waar veel bouwbedrijven nu tegen aanlopen betreft het genereren van voldoende cashflow en omzet. Samen met ondernemers zoeken we naar oplossingen en mogelijkheden op het gebied van:

Crisis en herstelwet –
Specifieke regelingen voor de bouw –
Financieringsaanvragen –
Debiteurenbeheer –
Fiscale regelingen –
Minimaliseren van risico’s –

Retail

Ondernemen in de retail is een vak apart. Inspelen op grillig consumentengedrag, seizoensmatig werken en een hevige concurrentiestrijd maken het ondernemersleven in de retail zeer spannend.

Wij kennen de weg in financieringsland. Samengevat betekent dit dat we specifieke kennis hebben over onder andere:

  • uw winkel en branche
  • strategiebepaling
  • marktverkenningen
  • vergelijkende cijfers en specifieke kengetallen
  • voorraden volgens de juiste richtlijnen
  • het belastingconvenant en de CAO
  • aan- en verkoop van een winkel

Horeca & Recreatie

De horeca- en recreatiebranche is een specifieke branche.  We hebben uiteenlopende expertise in huis en kunnen u ondersteunen bij al uw vragen, van accountancy tot vakantiewerk. In de horeca- en recreatiesector zijn de vraagstukken vaak complex. Diverse overheden, ondernemers en uitvoerende instanties spelen een rol in de branche. Wij staan hierin ook voor u klaar. Naast ondersteuning in de boekhouding, het opstellen van jaarrekeningen, fiscale aangiften en loonadministraties kunt u voor elke vraag een beroep op onze expertise doen. Te denken valt onder andere aan:

herstructurering van de bedrijfsstructuur –
ondersteuning bij subsidiemogelijkheden –
het opzetten van een investeringsplan –
analyse van uw bedrijfsresultaat –
waarderingsvraagstukken –

ZZP

Klanten werven, omzet draaien, het bijhouden van een administratie. Als zzp’er komt er veel op je af. Je moet dichtbij alle facetten van ondernemen zijn zoals financiën, marketing, belasting, juridische zaken en bedrijfsadministratie.

Het kost veel tijd om al deze informatie zelf uit te zoeken. Tijd die je liever besteedt aan je klanten. Daarom helpen wij je graag!

Voor veel zelfstandig ondernemers bestaan er regelingen waarmee je geld kunt besparen. Bijvoorbeeld door je investeringen of starterskosten af te trekken van de belastingen. Of door slim gebruik te maken van een zakelijke auto. Wij kunnen je goed adviseren als je bijvoorbeeld dichtbij een nieuwe fase of voor een lastige keuze staat.

Installatie

Als ondernemer in de installatietechniek heeft u regelmatig te maken met complexe fiscale en juridische regels. Wat is de meest geschikte rechtsvorm? En op welke manier kunt u beschikken over goede installateurs en deze ook behouden? Duurzaamheid en veiligheid spelen een rol.  Wij zijn gespecialiseerd in het MKB en weet wat goed is voor uw zaak. Van het opstellen van de jaarrekening tot fiscale en juridische adviezen kunt u van ons op aan.

Als ondernemer in de installatiebranche is het bijhouden van uw administratie geen dagelijkse bezigheid. Daarom is het belangrijk dat u een gedegen partner hebt die u op fiscaal en juridisch gebied kan begeleiden. Bij ons kunt u recht voor een goed advies over de BV-structuur en andere rechtsvormen. Wij kunnen u voorlichten over aansprakelijkheidsrisico’s en uw pensioenregeling. Ook voor het aantrekken en behouden van personeel kunt u een beroep op ons doen.

Kwekerij

Als ondernemer in de Kwekerij bent u op zoek naar een betrokken partner. Iemand die weet waar hij of zij over praat en die dichtbij uw sector staat en op de hoogte is van alle ontwikkelingen. Wij kunnen u als ondernemer in de kwekerij doelgericht adviseren over uw bedrijfsvoering. We zijn er niet alleen maar voor uw administratieve ondersteuning, maar helpen u ook bij het ontwikkelen van een visie en het gebruik maken van fiscale voordelen of subsidies.

Er spelen veel zaken in de kwekerij. Hoge gronddruk, vraagstukken rond ontsluiting en verkaveling, just-in-time-levering, een schaarste aan vakbekwaam personeel, mechanisatie en schaalvergroting: als ondernemer moet u van alle markten thuis zijn.  Wij omringen u graag met brede financiële vakkennis en specialistische branchekennis.

Veehouderij

De veehouderij is een sector met veel specifieke vraagstukken. Als ondernemer in de veehouderij heeft u te maken met steeds meer wetten en regels. Uw bedrijfsvoering wordt er niet eenvoudiger op. Dat brengt risico’s met zich mee. Van specifieke regelgeving tot strategische advisering (uitbreidingen, nieuwbouw, herstructurering) bij zeugenhouders en vleesvarkenshouders. U bent verzekerd van een doelgericht advies op financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch terrein. Ook voor advisering op het gebied van uw kostprijs en uw voerwinst zijn we u graag van dienst. Wij nemen u graag werk uit handen als het gaat om uw administratie, jaarrekening, loonadministratie en uw belastingaangiften, zoals omzet- en inkomstenbelasting

Automotive

In de automotive branche staat het rendement onder druk. Onze kennis helpt u uw bedrijfsvoering te optimaliseren, zodat de resultaten per afdeling periodiek kunnen worden gerapporteerd en geanalyseerd. Deze cijfers geven uw financiële bedrijfsresultaten weer ten opzichte van voorgaande jaren. De cijfers vormen de basis voor een betere besluitvorming over de groei en de ontwikkeling van uw bedrijf. U houdt dus de vinger aan de pols van uw bedrijf en u werkt effectief aan rendementsverbetering.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijfsovernames en (aandelen)waardering van autodealers en garagebedrijven.

Tot onze klantenkring  behoren dealers, garagebedrijven, benzinestations en rijscholen.

Loon- en grondverzet

De loonwerksector is een dynamische business in een turbulente omgeving. Er is volop aanbod van werk, de marges zijn marginaal en de resultaten laten een grillig verloop zien. Er is wel voldoende perspectief voor de goede ondernemers in de sector met een duidelijke marktvisie, duidelijke keuzes maakt en die een goede salesstrategie voeren. Naast het verzorgen van een goede administratie, aangiften en jaarrekeningen, kunnen wij uw loon- of grondoverzetbedrijf ook ondersteunen met uw bedrijfsplannen, strategieën en financiële planning.

Door de afschaffing van de melkquotering in 2015 willen veel bedrijven groeien. Dat biedt kansen voor loonwerkers die kwaliteit leveren en kennis van bodem en gewas hebben. Ook het aangescherpte mestbeleid biedt de sector kansen. De loonwerker speelt immers al een belangrijke rol bij het oplossen van het mestprobleem door mesttransport, be- en verwerking van mest en export.

Naast bovenstaande branches hebben we ervaring en affiniteit met nog meer branches, hieronder een selectie

Detailhandel

ICT-dienstverlening

Organisatieadviesbureaus

Duurzame energie

Grafische Industrie

Meubelindustrie

Kappers & Schoonheidsalons

Kinderopvang

Reisorganisatie en -bemiddeling

Versspeciaalzaken

(Sport)verenigingen

Metaalindustrie

Architectuur

Makelaardij

Schoonmaaksector

Apotheken

Fitnesscentra

Akkerbouw

Zorg

Notariaat

Uitzendbranche

Tandartsen en orthodontisten

Tweewieler speciaalzaken

Fysiotherapeuten

Neem vrijblijvend contact met ons op