10-03-2014.

Pensionado’s in Duitsland de dupe van nieuw belastingverdrag

Nederlandse pensionado’s in Duitsland willen uit de greep van de Nederlandse fiscus blijven. Ze vinden dat ze niet méér belasting hoeven te gaan betalen omdat Nederland met Duitsland een nieuw belastingverdrag heeft gesloten.

Door dat nieuwe verdrag valt een groot deel van de naar schatting ruim 40.000 Nederlandse gepensioneerden in Duitsland vanaf 2015 onder de Nederlandse fiscus. Dat geldt voor degenen die per jaar meer dan 15.000 euro aan pensioen en sociale uitkeringen ontvangen.

Duurder uit
Tot nu toe vallen ze onder de gunstige Duitse belastingregels, straks zijn ze duurder uit door de Nederlandse belastingregels. Ze vinden dat de gevolgen van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland alleen moeten gelden voor degenen die zich vanaf 12 april 2012 (toen het belastingverdrag met Duitsland werd gesloten), in Duitsland gevestigd hebben. Ze wijzen de overgangsregels die de gewezen staatssecretaris Weekers (Financien) heeft ontworpen, af.

Uit bijgaand staatje blijkt dat vooral pensionado’s met hoge pensioenuitkeringen duizenden euro’s meer aan belasteuro’s meer aan belasting gaan bedragen. 

”geen afbeelding

ing gaan bedragen.

 

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: