Wanneer past u het nieuwe tarief toe?    (bron : belastingdienst )

U past het nieuwe 21%-tarief toe voor goederen en diensten die u levert vanaf 1 oktober. Bepalend is de leveringsdatum en dus niet de factuurdatum. Levert u de goederen of diensten vóór 1 oktober 2012? Dan moet u 19% btw in rekening brengen, ook al factureert u ná 30 september 2012.

Let op!

Levert u goederen of diensten op of ná 1 oktober 2012 maar factureert u vóór die datum? Het nieuwe tarief geldt dan nog niet, dus zou u eigenlijk 19% btw moeten berekenen en op 1 oktober de resterende 2%. In deze situatie mag u echter meteen 21% btw factureren.

Tegemoetkoming bij onroerende zaken

Bij de levering van onroerende zaken geldt voor een aantal situaties een tegemoetkoming. Het gaat om de volgende gevallen:

  • Termijnen vervallen vóór 1 oktober 2012
    Levert u een onroerende zaak ná 30 september 2012 op grond van een overeenkomst die u vóór 1 oktober 2012 hebt gesloten? En zijn op grond van die overeenkomst 1 of meer termijnen van de vergoeding vervallen vóór 1 oktober 2012? Dan blijft voor deze termijnen het 19%-tarief gelden. Op termijnen die op of ná 1 oktober 2012 vervallen past u het 21%-tarief toe.
  • Integratieheffing
    Als u (gedeeltelijk) vrijgestelde omzet hebt, moet u btw betalen als u bijvoorbeeld op eigen grond een bedrijfspand laat bouwen. Er is in deze situatie sprake van een fictieve levering aan uzelf. Hierover moet u een zogenoemde integratieheffing betalen. De btw van de aannemer en de btw op de door u ter beschikking gestelde grond en eventuele andere materialen is volledig aftrekbaar.Vindt de fictieve levering plaats ná 30 september 2012 en hebt u voor de bouw vóór 1 oktober 2012 een overeenkomst afgesloten? En hebt u op grond van die overeenkomst vóór 1 oktober 2012 (een deel van) de aanneemsom in termijnen voldaan? Dan past u op het totaal van deze termijnen én op de kosten van de vóór 1 oktober 2012 ter beschikking gestelde materialen 19%-integratieheffing toe. Op termijnen die ná 30 september 2012 vervallen en op de kosten van materialen die u na deze datum ter beschikking stelt past u 21%-integratieheffing toe.

Nieuwbouwwoningen

  • Levert u ná 30 september 2012 een nieuwbouwwoning op grond van een koop/aannemingsovereenkomst die u vóór 28 april 2012 hebt gesloten? Dan berekent u over de som van de termijnen die vóór 1 oktober 2013 zijn vervallen 19% btw. Op termijnen die ná 30 september 2013 vervallen moet u 21% btw toepassen.
× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: