Ook hypotheekrenteaftrek voor starterslening SVn

 

Starters op de woningmarkt moeten in 2013 ook hypotheekrenteaftrek krijgen voor ‘startersleningen’ van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Deze lijn wil hij doortrekken ook na 2013. Een starterslening is een annuïteitenlening met een looptijd van maximaal 30 jaar en overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Begin 2013 zal de minister het definitieve besluit publiceren met voorwaarden waaronder na 31 december 2012 afgesloten startersleningen van het SVn kwalificeren als eigen woningschuld. De inhoud van het concept-besluit heeft hij onlangs bekendgemaakt.

Verder heeft hij het Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie) verzocht de regels zodanig aan te passen dat bestaande spaar- en/of aflossingsvrije hypotheken die onder de Nationale Hypotheekgarantie vallen meegenomen kunnen worden naar een volgende woning zonder dat eigenaren verplicht worden om annuïtair af te lossen. Het Waarborgfonds heeft toegezegd dit te gaan doen.

Het bovenstaande blijkt uit een brief van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer dat onderdeel uitmaakt van de wetsvoorstellen Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet verhuurdersheffing.

De minister heeft tot slot nog een verduidelijking gegeven op het overgangsrecht voor eigenwoningschulden (eerbiediging van het huidige fiscale regime voor eigen woningen na 1 januari 2013). Het overgangsrecht geldt niet alleen voor doorstromers naar een even dure of goedkopere eigen woning maar ook voor doorstromers naar een duurdere eigen woning. Dit houdt dus in dat het overgangsrecht eveneens geldt voor een in 2013 ontstane eigenwoningschuld óók voor zover die hoger is dan de op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld. De in 2013 ontstane eigenwoningschuld voor de nieuwe eigen woning moet wel zijn gebaseerd op een onherroepelijke koopverplichting die de doorstromer uiterlijk op 31 december 2012 is aangegaan. Dit blijkt uit de nota naar aanleiding van het tweede nader verslag bij eerdergenoemde wetsvoorstellen.

Bron: Tweede Kamer, 14-11-2012, 33405 en 33407 nrs. 14 en 15.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: