De Nederlandse regelgeving voor grensoverschrijdende pensioenen is nog steeds niet EU-proof. Op de volgende drie punten stelt Nederland aan grensoverschrijdende pensioenen zwaardere eisen dan aan pensioenen die binnen Nederland worden opgebouwd en uitgevoerd:

  1. Buitenlandse pensioenfondsen moeten aan Nederlandse belastingautoriteiten zekerheid stellen bij het overbrengen van pensioenen naar het buitenland en bij het ontplooien van zakelijke activiteiten op de Nederlandse markt.
  2. Werknemers moeten zekerheid stellen als hun pensioenen naar het buitenland worden overgebracht of als ze pensioendiensten in het buitenland willen inkopen.
  3. De overdracht van pensioenen naar buitenlandse pensioenuitvoerders is alleen vrijgesteld van belasting als de betrokken belastingplichtige (pensioendeelnemer) zekerheid stelt dan wel de buitenlandse pensioenuitvoerder aansprakelijkheid aanvaardt voor het innen van de belasting ter zake.

Bovenstaande eisen gelden niet voor pensioenuitvoerders in Nederland. Volgens de Europese Commissie handelt Nederland daarmee in strijd met de diverse Europese verdragsvrijheden: het vrije verkeer van burgers en werknemers, de vrijheid van vestiging, de vrijheid van dienstverlening en de vrijheid van kapitaal.

De Europese Commissie heeft Nederland in een met redenen omkleed advies verzocht deze voorschriften binnen twee maanden aan te passen. Doet Nederland dat niet of onvoldoende, dan kan de Europese Commissie een procedure starten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Bron: Europese Commissie, 21-11-2012, Persbericht.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: