M-biljet : emigratie-aangifte

Als u gaat emigreren, zult u na uitschrijving uit het Bevolkingsregister van de Belastingdienst een M-biljet ontvangen. Hetzelfde geldt uiteraard ook als u immigreert naar Nederland. Het M-biljet zult u ontvangen in het jaar na uw emigratie. Ontvangt u het M-biljet niet automatisch van de Belastingdienst, dan kunt u deze aanvragen via de Belastingtelefoon Buitenland te Heerlen (+31 (0)55 5 385 385). Het M-biljet is nog steeds een papieren biljet. Omdat de meeste mensen inmiddels gewend zijn aan het elektronisch aangifte doen, wordt het papieren M-biljet vaak gezien als een heel ingewikkelde en vervelende opgaaf. Daarnaast worden er enkele specifieke vragen gesteld over de periode van belasting- en premieplicht en de conserverende aanslag.

Indien u een M-biljet in het voorjaar hebt ontvangen van de Belastingdienst, dan krijgt u uitstel tot 1 juli van dat jaar. Uiteraard is het mogelijk om extra uitstel aan te vragen. Doe dit tijdig!

Belastingplicht in het woonland
Na emigratie zult u allereerst belastingplichtig worden in uw woonland. Indien u inkomen uit Nederland ontvangt, bent en blijft u buitenlands belastingplichtig in Nederland. Dat betekent overigens niet dat u ook werkelijk belasting betaalt in Nederland. Nederland heeft met heel veel landen belastingverdragen gesloten waarin is geregeld welk land over welke inkomsten belasting mag heffen.

Premieheffing en keuzerecht bij emigratie
Bij het M-biljet is het de eerste keer dat u wellicht in aanraking komt met enkele specifieke regelingen. Door emigratie bent u waarschijnlijk niet meer premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen. Vanaf emigratiedatum bouwt u dus bijvoorbeeld geen AOW-rechten meer op. Het kan voordelig zijn dit vrijwillig te verzekeren. Of dat zinvol is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Ook kan de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen spelen. . De meeste mensen denken alleen aan het voordeel dat dit keuzerecht oplevert, echter deze keuze kan zeer nadelig uitpakken door de sanctiebepalingen als de zogenaamde terugploeg- en inhaalregeling. Deze kan zich voordoen bij wijziging van het inkomen, bijvoorbeeld op het moment van pensionering.

Tip: laat uw M-biljet invullen door ons kantoor
Zoals u wellicht inmiddels zelf hebt kunnen ondervinden, komt er nogal wat kijken bij het invullen van het M-biljet. Het is dan ook geen overbodige luxe om hiervoor een belastingadviseur in te schakelen. Uiteraard kunt u ook bij ons kantoor terecht voor het laten verzorgen van uw M-biljet / emigratie-aangifte inkomstenbelasting en het beoordelen van alle gevolgen in het emigratiejaar, maar ook voor de volgende jaren.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: