Met ingang van volgend jaar wordt voor nieuwe gevallen de plicht geïntroduceerd om de hypotheeklening ten minste annuïtair af te lossen, wil men voor fiscale rente-aftrek in aanmerking komen.

Hiervoor geldt een royaal overgangsregime. Per 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden mogen volgens de huidige systematiek worden afgewikkeld (geen aflossingsplicht). Iemand die op 31 december 2012 geen eigen woning heeft maar op 31 december 2013 wel, heeft ook nog het huidige regime. Hetzelfde geldt voor:

  • iemand die uiterlijk 31 december 2012 een koopovereenkomst heeft gesloten voor een woning en pas later de financiering aangaat;
  • iemand die uiterlijk 31 december 2012 een aannemingsovereenkomst heeft gesloten voor een woning en pas later de financiering aangaat.

Het overgangsrecht gold in de eerste voorstellen niet voor een per 31 december 2012 bestaande aannemingsovereenkomst met betrekking tot de verbouwing van een bestaande woning. Op pagina 32 van de Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de wet herziening fiscale behandeling eigen woning werd nog omstandig aangegeven dat als men aanmerking zou willen komen voor het overgangsrecht, de financiering daarvoor nog in 2012 zou moeten worden geregeld.

De wetgever is echter overstag gegaan door de lobby vanuit de samenleving en heeft bij Nota van wijziging deze situatie alsnog onder het overgangsrecht gebracht.

Concreet betekent dit dat de desbetreffende financiering niet verplicht ten minste annuïtair hoeft te worden afgelost om voor renteaftrek in aanmerking te komen.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: