Als ondernemer ben je verplicht aangifte omzetbelasting te doen. Als kleine zelfstandige kom je in sommige gevallen in aanmerking voor extra regelingen wat kan leiden tot belastingvoordeel. Een voorbeeld hiervan is de Kleineondernemersregeling (KOR). De KOR zorgt ervoor dat je in aanmerking komt voor belastingvermindering. In sommige gevallen hoef je zelfs helemaal geen btw te betalen.

De Kleineondernemersregeling is bedoeld voor kleine of startende ondernemers die (nog) niet zo veel omzet draaien. Je kunt een beroep doen op de Kleineondernemersregeling als je over het gehele jaar per saldo minder dan € 1.883 aan btw hoeft af te dragen.

Voorwaarden Kleine ondernemersregeling
Om in aanmerking te komen voor belastingvermindering via de Kleineondernemersregeling moet je voor de Belastingdienst aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • Jouw onderneming is een eenmanszaak of is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een VOF. Een rechtsvorm als een BV kan dus geen gebruik maken van de Kleine ondernemers regeling.
  • Je hoeft als ondernemer na aftrek van de voorbelasting € 1.883 of minder btw betalen in een jaar.
  • Je bedrijf voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw of je hebt hiervoor tijdig een ontheffing aangevraagd.
  • Jouw onderneming is in Nederland gevestigd (deze voorwaarde geldt niet als je als buitenlandse ondernemer uitsluitend in Nederland prestaties verricht).

Indien je in aanmerking komt voor de KOR, kun je tevens ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. Je hoeft dan ook geen btw-aangifte meer te doen. De KOR brengt een voordeel met zich mee. Let wel op dat je dit voordeel tot je winst uit onderneming rekent voor de inkomstenbelasting.

Door gebruik te maken van de regeling kun je dus belastingvoordeel behalen. Wanneer je minder of zelfs geen btw meer hoeft te betalen, betekent dit niet direct dat je geen aangifte meer hoeft te doen. In beide gevallen ben je nog steeds verplicht om periodiek btw-aangifte te doen, tenzij je hier een ontheffing voor aan hebt gevraagd bij de Belastingdienst.

Hoe pas je de kleineondernemersregeling toe?
Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je de btw vermindering toepassen. Deze BTW vermindering verwerk je in de laatste aangifte van het jaar. Wil je niet wachten, maar al tijdens het jaar gebruik maken van de BTW-vermindering? Dan kan je de maandelijkse of kwartaalaangifte de vermindering vast toepassen. Maak dan wel van tevoren een schatting of u voor de BTW-vermindering in aanmerking komt.

Hoe bereken je de vermindering?
Hoeveel btw zou je per jaar moeten betalen? Hoeveel vermindering krijg je?
€ 1.883 of meer (na aftrek voorbelasting) Je krijgt geen vermindering.
Meer dan € 1.345, maar minder dan € 1.883 ( na aftrek voorbelasting) 2.5 x (€1.883 – btw bedrag)
€ 1.345 of minder (na aftrek voorbelasting) Je hoeft geen btw te betalen. (maar wel aangifte doen)

 

bron: belastingdienst.nl

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: