Binnen de belastingwetgeving en de sociale zekerheid  wordt er onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Het is niet in alle gevallen duidelijk of sprake is winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden. Vaak wil een opdrachtgever hierover van tevoren zekerheid hebben zodat hij niet achteraf aan loopt tegen te betalen belasting en premies, omdat de belastingdienst stelt dat er sprake is geweest van een dienstbetrekking. Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) helpt hierbij. U kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst.

Omdat al langere tijd duidelijk is dat het systeem van de VAR niet optimaal is, is men in de politiek bezig met nieuwe wet- en regelgeving op dit punt. Hoewel de verwachting was dat dit in 2015 afgerond zou zijn, is dit niet het geval.

Op dit moment stuurt de belastingdienst brieven aan alle mensen met een VAR-verklaring waarin staat dat – bij ongewijzigde omstandigheden – de oude VAR’s  2014 en 2015 ook in 2016 geldig zullen blijven. Dit duurt in elk geval totdat de nieuwe wetgeving in gaat.

De overgang van de huidige verklaring arbeidsrelatie (VAR) naar het nieuwe stelsel van voorbeeldovereenkomsten zal in drie fases plaatsvinden. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën daarvoor het nieuwe transitieplan gepubliceerd.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft voor zijn transitieplan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties overlegd met verschillende werkgeversorganisaties en organisaties van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De uitkomst is een plan met waarin drie fasen zijn opgenomen:

1  Voorbereidingsfase (tot 1 april 2016)
De Belastingdienst gebruikt de huidige periode om modelovereenkomsten op te stellen en individuele overeenkomsten te beoordelen. Het eerdere streefaantal van 40 voorbeeldovereenkomsten heeft de fiscus losgelaten: er worden nu vooral algemene modelovereenkomsten ontwikkeld die breed inzetbaar zijn. Eind november wil de Belastingdienst daarnaast een overzicht geven van de bepalingen in de modelovereenkomsten die relevant zijn voor de fiscale behandeling van de arbeidsrelatie met een opdrachtgever. In de voorbereidingsfase kunnen zzp’ers nog een nieuwe VAR aanvragen.

2  Implementatiefase (van 1 april 2016 tot 1 januari 2017)
Per 1 april verstrekt de Belastingdienst geen VAR meer aan opdrachtnemers. Ook zorgen de bestaande VAR’s dan niet meer voor een vrijwaring voor de loonheffingen. Tijdens de wenperiode zal de Belastingdienst wel terughoudend zijn bij de handhaving van de nieuwe regels en werkgevers waar nodig ondersteunen bij de invoering van de nieuwe werkwijze.

3  Nieuwe werkwijze (vanaf 1 januari 2017)
Met ingang van 2017 geldt de nieuwe werkwijze met modelcontracten zonder uitzonderingen. Het gebruik van een goedgekeurde overeenkomst zorgt alleen voor zekerheid als u en de opdrachtnemer ook echt volgens de overeenkomst werken. De Belastingdienst zal een correctieverplichting of naheffingsaanslag opleggen als er sprake is van een dienstbetrekking, maar er geen loonheffingen worden afgedragen.

* De belastingdienst zal iedereen die hier mee te maken heeft via www.belastingdienst.nl/var blijven informeren.
* Als u nog dit jaar of in 2016 onder andere omstandigheden of voorwaarden gaat werken, dan moet u een  nieuwe VAR aanvragen.

Bron(nen): Belastingdienst.nlPlusonline.nlrendement.nl

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: