De nieuwe modelovereenkomsten voor ZZP’ers gaan in op 1 mei 2016. De eerste ZZP-modelcontracten zijn inmiddels te vinden op de website van de Belastingdienst. In dit artikel lees je wat de belangrijkste aandachtspunten zijn van deze opvolger van de VAR-verklaring.

De weg naar de invoering van de ZZP-modelcontracten, die onder de nieuwe Wet Dereguliering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) vallen, blijkt behoorlijk hobbelig. Nadat het besluit omtrent de nieuwe modelovereenkomsten voor ZZP’ers steeds werd uitgesteld, heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de wetswijziging. Vanaf 1 mei 2016 verdwijnt de VAR-verklaring en wordt deze vervangen door modelovereenkomsten voor ZZP’ers.

Modelovereenkomsten voor ZZP’ers
Met de invoering van deze modelovereenkomsten is er nu vooraf al zekerheid voor de opdrachtgevers over de gevolgen voor loonheffing. De modelcontracten dienen vooraf goedgekeurd te worden door de Belastingdienst. Vanaf 1 mei zijn zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever aansprakelijk voor schijnzelfstandigheid. Doordat de verantwoordelijkheid straks bij beide partijen ligt – momenteel ligt die alleen bij de ZZP’er –  zijn beiden aansprakelijk te stellen als de Belastingdienst achteraf toch een loondienstverband constateert.

De eerste goedgekeurde modelovereenkomsten zijn inmiddels gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. In de periode tot 1 mei 2016 worden deze contracten steeds meer aangevuld. De fiscus maakt onderscheid tussen algemene modelovereenkomsten en voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen.

ZZP’ers en bedrijven kunnen deze contracten downloaden, invullen en (her)gebruiken. Naast de modelovereenkomsten is het voor de opdrachtgever ook mogelijk om een eigen overeenkomst op te stellen en voor te leggen aan de fiscus. Dit hoeven geen nieuwe overeenkomsten te zijn; het mogen ook overeenkomsten zijn waar nu al mee gewerkt wordt. Na goedkeuring door de Belastingdienst is ook dit contract te gebruiken.

ZZP’ers mogen overigens ook zelf contracten opstellen, maar volgens de Belastingdienst heeft dit alleen zin als de opdrachtnemer deze overeenkomst bij al zijn (toekomstige) opdrachtgevers kan gebruiken. In andere gevallen kan de zelfstandige zonder personeel beter gebruikmaken van de voorbeeldovereenkomsten per branche of sector.

Welke overeenkomsten zijn er?
De Belastingdienst heeft vooralsnog vier algemene modelovereenkomsten gepubliceerd:

 • Modelovereenkomst geen werkgeversgezag:
  situaties waarin het gezag van de werkgever ontbreekt
 • Modelovereenkomst inhuur externe deskundige:
  situaties waarin deskundigen zoals een manager, recruiter of financieel expert worden ingehuurd
 • Modelovereenkomst tussenkomst:
  situaties waarbij een intermediair bemiddelt
 • Modelovereenkomst vrije vervanging:
  situaties waarin de ZZP’er niet verplicht is zelf de arbeid te verrichten en iemand anders in kan schakelen.

Daarnaast publiceert de Belastingdienst steeds meer voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. Er staan momenteel overeenkomsten op voor onder meer de vervoerssector en de bouwsector, maar ook voor specifieke beroepen als diskjockeys, muziekonderwijzers, huisartsen en tennisleraren.

Let wel: de gepubliceerde overeenkomsten zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze teksten mogen niet zonder overleg met de fiscus aangepast worden. Daarnaast moet je in de overeenkomst die je met de opdrachtgever sluit, een verwijzing opnemen naar de voorbeeldovereenkomst die gebruikt wordt. Als je de verwijzing niet opneemt in de overeenkomst of als je de tekst van de voorbeeldovereenkomst wijzigt, kan de opdrachtgever er niet van uitgaan dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Wanneer gaat de nieuwe wet in?
De datum voor de invoering van de wet DBA is vastgesteld op 1 mei 2016, met een overgangsregeling tot 1 mei 2017. De Belastingsdienst zegt hierover: ‘In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers eventueel hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. Tot die tijd houden wij wel toezicht, maar nemen we nog geen repressieve handhavingsmaatregelen. Uiteraard blijven we overduidelijke gevallen van fraude aanpakken.’
Let op: ondanks de overgangsperiode vervalt vanaf 1 mei 2016 de VAR-verklaring definitief. Je kunt vanaf deze datum geen VAR-verklaring meer aanvragen en dien je gebruik te maken van de nieuwe modelovereenkomsten.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: