Herziening Belastingconvenant bloemendetailhandel 2012

 

Huidige situatie
Het huidige convenant met de Belastingdienst voor BTW op samengesteld product is praktisch moeilijk toe te passen en te controleren. Daarom was er alle reden om het convenant op het punt te herzien. Na bijna 18 maanden is het gelukt, waarbij de overige afspraak m.b.t. fiscale afwaardering voorraad (voorraad ouder dan 6 maanden mag voor 50% worden afgewaardeerd) gehandhaafd zijn gebleven.

Nieuwe afspraken
Met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst zijn dus nieuwe en sterk vereenvoudigde afspraken gemaakt. Eenvoudig in toepassing (administratief gemak) en eenvoudig in controle (Belastingdienst). Kort samengevat zijn de afspraken voor de BTW-berekening op het samengestelde product als volgt:

Basisregel:

  • Bij de gemiddelde bloemist is 10% van de totale inkoop hoog-BTW;-De helft van deze inkoop mag worden meegenomen als laag-BTW-product (als onderdeel van het samengestelde product), de overige helft als hoog BTW-product;
  • Voor deze hoog-BTW-component geldt een vaste opslag vanuit de inkoop naar verkoop van 75%, waarna de BTW (hoog) wordt berekend;
  • Opmerking: inkoop is hier bedoeld als kostprijs van de verkoop, nl.:Beginvoorraad + inkoop – eindvoorraad (waarin verwerkt breuk, derving fiscale afschrijving) = kostprijs verkopen.Het gaat hierbij dus om de ingekochte goederen, met daarin meegenomen de voorraadmutaties, breuk, afschrijving enz. Verpakkingsmateriaal maakt hier geen onderdeel van uit.

Afwijkende situatie
Als een bloemist afwijkt van de eerste vuistregel (nl. dat 10% van de totale inkoop hoog-BTW-producten betreft) en de totale inkoop hoog is > 10% dan wordt de volgende correctie toegepast:

  • Basisinkoop hoog = 10%, waarvan 5% wordt gerekend als laag;
  • Restant = inkoop hoog, waarbij er vervolgens weer de winstopslagfactor van 75% geldt.

Periode:
Deze afspraken gelden voor 2012, 2013 en met terugwerkende kracht 2011. Via de website van VBW kan de bloemist een calculatie maken van de te betalen BTW. Indien er sprake is van teveel betaald, kan hier een formulier voor suppletie worden gedownload of ga direct naar de site van de Belastingdienst.

Aanvullende opmerkingen:

  • Tot en met 30 september 2012 is het hoge BTW-tarief 19%, vanaf 1 oktober 2012 is het hoge BTW-tarief verhoogd naar 21%;
  • Vanaf 1 januari 2014 zal een nog verder vereenvoudigd model gelden, dit zal voor zomer 2013 klaar moeten zijn;
× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: