Geen VAR-dga bij verknochtheid werkzaamheden met de persoon

Een verklaring arbeidsrelatie tussen de BV en haar directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga) wordt niet toegekend wanneer de werkzaamheden te veel zijn verknocht met de persoon van de dga. De toekenning van de VAR kan consequenties hebben voor de af te dragen premies door de opdrachtgever.

In de zaak voor de Hoge Raad houdt de dga alle aandelen in zijn BV. Voor de commissiewerkzaamheden die de dga met zijn adviesbureau voor de gemeente uitvoert, dient de BV facturen in bij de gemeente. De inspecteur merkt de commissiewerkzaamheden aan als resultaat uit overige werkzaamheden (row) en reikt de dga een VAR-row uit. Het Hof beslist dat de dga niet in aanmerking komt voor een VAR-dga omdat de werkzaamheden niet voor rekening en risico komen van de BV. De dga is namelijk strikt op persoonlijke titel benoemd in de commissie, de benoeming vloeit voort uit zijn persoonlijke kwaliteiten en de commissiewerkzaamheden kunnen slechts door de dga als persoon worden verricht. Hierdoor zijn de werkzaamheden te zeer verknocht met de persoon van de dga. Beroep in cassatie leidt bij de Hoge Raad niet tot wijziging van dit oordeel.

Welke VAR de dga voor zijn werkzaamheden krijgt, is van belang voor de administratie van de dga zelf maar ook voor de opdrachtgever. De VAR kan een opdrachtgever zekerheid geven over de kwalificatie van de werkzaamheden van de opdrachtnemer voor de heffing van de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Bij een VAR-dga hoeft de opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden of af te dragen. Wanneer de werkzaamheden worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) dan moet de opdrachtgever in principe wel loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden of afdragen indien sprake is van een dienstbetrekking.

Bron: Hoge Raad, 11-01-2013, nr. 12/01043

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: