Wil een werkgever zich afmelden voor het indienen van aangiften loonheffingen? Dan kan hij, of u namens uw klant, daarvoor het formulier ‘Melding Loonheffingen Afmelding werkgever’ gebruiken. Dit formulier staat op belastingdienst.nl.
Een werkgever meldt zich in de volgende situaties af:

  • Hij heeft geen personeel meer in dienst.
  • Hij heeft geen werknemers meer voor wie hij premies werknemersverzekeringen moet betalen.
  • Hij betaalt geen loon meer.

Wat gebeurt er na de afmelding?

Na de afmelding krijgt de werkgever binnen 3 weken bericht vanaf wanneer hij geen aangifte loonheffingen meer hoeft te doen. Tot die tijd moet hij aangifte loonheffingen blijven doen.
Meldt de werkgever zich alleen af voor de premies werknemersverzekeringen? Dan blijft hij aangifte loonheffingen doen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. De werkgever krijgt binnen 14 dagen bericht dat de Belastingdienst de afmelding verwerkt heeft.

Wanneer gebruikt u dit formulier niet?

Gaat uw klant stoppen met zijn onderneming en is hij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK)? Dan hoeft hij dit formulier niet in te vullen. Hij schrijft zich uit bij de KVK op kvk.nl/uitschrijven. De KVK geeft dit door aan de Belastingdienst.