Flexwerkers worden beter beschermd

Ingangsdatum: 1 juli 2014

Wat verandert er?

Er komen maatregelen die flexwerkers beter beschermen:

 • Ketenbepaling
  Uw medewerker krijgt eerder een vast dienstverband. Volgen tijdelijke arbeidscontracten elkaar binnen 6 maanden (nu 3 maanden) op? Dan ontstaat na een periode van 2 jaar (nu 3 jaar) of bij een 4e contract een vast dienstverband.
 • Proeftijd
  In tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag u geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
 • Concurrentiebeding
  In tijdelijke contracten mag u alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen. U moet in het contract motiveren welke ‘zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen’ een concurrentiebeding vereisen.
 • Aanzegtermijn
  Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u het contract wel of niet verlengt.
 • Minderjarigen
  Hebt u medewerkers in dienst onder de 18 jaar? En werken zij maximaal 12 uur? Dan gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet. Ook niet als u uw medewerkers ontslaat als ze inmiddels 18 jaar zijn.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

De wijziging is onderdeel van de Wet werk en zekerheid en gaat naar verwachting in per 1 juli 2014. De wijziging van de ketenbepaling gaat naar verwachting in per 1 juli 2015.

De nieuwe regels gelden dan alleen voor arbeidscontracten die op of na 1 juli 2014 zijn afgesloten. Is op 1 juli 2014 een cao van toepassing? Dan blijven de (afwijkende) regels uit die cao gelden tot de cao afloopt of tot uiterlijk 1 januari 2016. Voor de ketenbepaling geldt 1 juli 2015 in plaats van 1 juli 2014.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: