Voor zelfstandige ondernemers zijn alle zakelijke telefoongesprekken fiscaal aftrekbaar. Maar wat zijn nu precies de voorwaarden van de Belastingdienst omtrent een telefoon van de zaak? En hoe haal je hier het meeste fiscale voordeel uit? In deze checklist leggen we uit hoe het zit: een telefoon van de zaak, hoe werkt dat?

Wat is een telefoon van de zaak?

Als zelfstandig ondernemer kun je jezelf of, als je personeel in dienst hebt, jouw werknemer(s) onbelast een mobiele telefoon of smartphone ter beschikking stellen. De kosten van deze mobiele telefoon zijn in principe aftrekbaar van de winst; dit geldt zowel voor de abonnementskosten als de gesprekskosten.

Dit is handig als je voor het werk regelmatig contact hebt met klanten, collega’s en andere zakelijke relaties. Als je de telefoon door een werknemer wilt laten gebruiken, blijf jij de eigenaar van het toestel. Het gaat hierbij overigens niet alleen om mobiele telefoons, maar om communicatiemiddelen in het algemeen, zoals laptops en tablets.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Alle kosten die zakelijk gemaakt worden, zijn aftrekbaar. Dit is de basisregel voor iedere ZZP’er of eenmanszaak. Een zakelijke telefoon en zakelijke telefoongesprekken zijn dus onder alle omstandigheden fiscaal aftrekbaar. Of de telefoonkosten nu worden afgeboekt van een zakelijke rekening of van een privérekening, je kunt dit altijd aftrekken van zowel de inkomsten- als omzetbelasting. Let op: dit geldt alleen voor ZZP’ers en eenmanszaken, voor ondernemers met personeel gelden andere regels, zie verderop in het artikel.

Wat zijn de voordelen van een zakelijk abonnement?

Als je een zakelijk abonnement voor je mobiele telefoon hebt afgesloten is dit geheel aftrekbaar van zowel de inkomsten- als omzetbelasting. Let wel: een vaste telefoonlijn op je huisadres is níét aftrekbaar. Deze wordt door de Belastingdienst altijd als privé beschouwd. Een tweede vaste lijn – voor je kantoor in huis – is wél aftrekbaar. Als je een sim only-abonnement hebt en een nieuwe zakelijke mobiele telefoon koopt is deze ook volledig aftrekbaar. Een mobiele telefoon voor privégebruik is uiteraard niet aftrekbaar.

Wat als je zakelijk belt met een privéabonnement?

Als privé en zakelijk telefoongebruik gescheiden zijn, is dit overzichtelijk voor de administratie. Het wordt iets ingewikkelder als de telefoonrekening een gemengd karakter heeft, oftewel als privé en zakelijk door elkaar lopen in een abonnement. Deze situatie is voor de meeste ondernemers van toepassing en komt ook in andere situaties voor, zoals bij een internetaansluiting in huis. Ook hier geldt: alle kosten die zakelijk gemaakt worden, zijn aftrekbaar.

De kosten van een privéabonnement van een mobiele telefoon zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting, voor zover het zakelijk gebruik betreft. Dit geldt ook voor de omzetbelasting van een eenmanszaak. Ook al heb je geen specificatie van btw op je privéabonnement, zoals een aantal telefoonmaatschappijen onlangs hebben ingevoerd, dan moet je de btw zelf berekenen en mag je dit alsnog aftrekken.

Hoe bepaal je het zakelijke gedeelte?

Als je een telefoonabonnement hebt dat bestaat uit zowel toestel- als verbruikskosten, breng je een evenredig deel van deze abonnementskosten in mindering op je winst. Er is alleen geen eenduidig recept om het zakelijke deel te bepalen. Je kunt het volledige verbruik tot op de mb en minuut bijhouden door de factuur te specificeren, maar je mag het ook schatten. Een smartphone gebruik je namelijk zowel zakelijk als privé voor telefoneren, mail of als routeplanner. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze schatting, de Belastingdienst gaat hierin uit van redelijkheid. Je moet dit wel kunnen verantwoorden als de Belastingdienst achteraf vraagt naar een specificatie van je telefoonabonnement.

Moet de telefoon op de bedrijfsnaam staan?

Het is een misverstand dat je als ZZP’er een zakelijk abonnement voor je mobiele telefoon moet afsluiten. Het is voor een eenmanszaak niet verplicht om de bedrijfsnaam op de factuur te hebben staan. In de Wet op de Omzetbelasting staat aangegeven dat de naam en het adres van de ondernemer op de factuur vermeld moeten zijn. Bij een eenmanszaak is de natuurlijke persoon altijd eigenaar en ondernemer, ongeacht hoe de ZZP’er de zaak noemt.

Het abonnement kan daarom gewoon op jouw privénaam worden afgesloten, met als tegenrekening jouw privérekening. Dit levert wel wat extra administratieve handelingen op voor de boekhouding omdat je het zakelijke gebruik moet schatten. Een zakelijk abonnement is voor de boekhouding eenvoudiger, maar een privéabonnement is daarentegen bijna altijd goedkoper. Het is aan jou om te beoordelen wat je het voordeligst vindt.

Wat is er veranderd voor werkgevers?

De nieuwe werkkostenregeling (WKR), die per 1 januari 2015 verplicht is voor alle werkgevers,  vereenvoudigt de verstrekking van een telefoon van de zaak. Tot begin dit jaar hanteerde de Belastingdienst hiervoor twee belangrijke voorwaarden: de werknemer moest van deze communicatiemiddelen voor in ieder geval meer dan tien procent zakelijk gebruik maken en hij moest deze communicatiemiddelen voornamelijk op de werkplek gebruiken.  Daar kwam bij dat als het om computers of tablets ging, deze voor minimaal negentig procent zakelijk gebruikt moesten worden om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel.

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle oude regels vervallen en geldt nu voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen het noodzakelijkheidscriterium. Als jouw werknemer deze apparatuur nodig heeft om zijn werk te doen, kun je deze nu verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het voordeel dat de werknemer eventueel privé zou genieten. Je hoeft als werknemer dus achteraf geen gebruik te specificeren om onderscheid te maken tussen werk en privé én de werknemer mag het apparaat nu dus ook mee naar huis nemen.

De Belastingdienst neemt een dagbladjournalist als voorbeeld; die heeft een mobiele telefoon en laptop nodig om zijn werk uit te voeren. Of hij zijn privémail checkt, is door de nieuwe werkkostenregeling niet meer relevant. Het gaat erom dat de werkgever voor de Belastingdienst aannemelijk maakt dat de werknemer ook daadwerkelijk deze apparatuur nodig heeft. Noodzakelijk betekent volgens de Belastingdienst dat de werknemer zonder de apparatuur zijn dienstbetrekking niet goed kan uitoefenen. De mate van gebruik is daarbij niet doorslaggevend.

Is een tablet ook fiscaal aftrekbaar?

De Belastingdienst verstaat onder computers en mobiele communicatiemiddelen onder meer desktops, laptops, tablets, mobiele telefoons en smartphones. Dit is een groot verschil met voorheen, toen tablets nog niet ingeburgerd waren en de fiscus aan de hand van het formaat van de beeldschermen bepaalde of een apparaat een communicatiemiddel of computer was. Inmiddels naderen tablets, computers en smartphones elkaar in formaat, lopen alle functies door elkaar en is deze scheidslijn lang niet altijd duidelijk meer. Vandaar dat de Belastingdienst heeft gekozen om het noodzakelijkheidscriterium in te voeren en het privégebruik toe te staan.

De WKR, wat is dat ook alweer?

Een fiscale regeling voor werkgevers die de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel vervangt. Hiervoor hebben werkgevers een vrije ruimte van 1,2 procent van het totale fiscale loon beschikbaar. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaal je geen loonbelasting en over de vergoedingen is geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen of inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. Voorbeelden hiervan zijn het fietsenplan of een fitnessabonnement.

De vrije ruimte bedroeg tot 1 januari 2015 1,5 procent. De nieuwe WKR lijkt dan ook een versobering, maar door de introductie van het noodzakelijkheidscriterium is dit juist een verruiming. Computers en telefoons vallen nu buiten deze vrije ruimte, maar leveren alsnog belastingvoordeel op.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: