Compromis over oldtimerbelasting

In extremis heeft staatssecretaris Weekers in overleg met de vertegenwoordigers van de oldtimerbranche een alternatief gevonden voor de oldtimerbelasting. De vrijstelling van MRB gaat vanaf volgend jaar gaan gelden voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Ook komt er een overgangsregeling voor benzineauto’s van een leeftijd tussen de 26 en 40 jaar.

Overgangsregeling

Ook komt er een overgangsregeling voor benzineauto’s, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar zijn. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 per jaar mits er in de maanden december, januari en februari niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt.

 

Diesel en LPG

Voor diesel- en LPGauto’s geldt geen overgangsregeling. Dat betekent dat voor personenauto’s en bestelauto’s rijdend op diesel of met een ingebouwde LPGinstallatie en die jonger zijn dan 40 jaar het volle MRB-tarief verschuldigd is.

 

Wintermaanden

Als het kwarttarief van toepassing is en er toch gereden wordt in die drie wintermaanden, geldt een forse verzuimboete. Het overgangsregime loopt af in het jaar 2028.

 

Termijn kwarttarief

Het afgetopte kwarttarief MRB geldt voor minimaal één kalenderjaar zodat niet de mogelijkheid bestaat om binnen één kalenderjaar gebruik te maken van zowel de schorsingsregeling als het kwarttarief.

 

Kosten en inwerkingtreding

De structurele kosten van de voorgestelde maatregelen bedragen € 16 miljoen. Weekers is van plan dit alternatief uit te werken in het Belastingplan 2014. De Belastingdienst zal tegelijkertijd de implementatie voorbereiden zodat deze regeling met ingang van 1 januari 2014 van toepassing kan worden.

Meer informatie: Kamerbrief alternatieven afschaffing vrijstelling MRB oldtimers

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: