Wanneer je een bedrijf start (of overneemt), krijg je in veel gevallen te maken met omzetbelasting. Btw-aangifte doen is in principe niet ingewikkeld; veel kleine ondernemers en zelfstandigen doen dit dan ook zelf. Hier lees je meer over de omzetbelasting en hoe je btw-aangifte doet.

1. De btw-aangifte, wat is dat?

Btw staat voor ‘belasting toegevoegde waarde’. Het is een afkorting voor de belasting die je betaalt over de gemaakte omzet. De btw die jij als ondernemer verschuldigd bent aan de Belastingdienst, betaal je per maand, kwartaal of jaar.

Hoe vaak je precies aangifte moet doen, staat in het bericht dat je ontvangt van de Belastingdienst na jouw inschrijving in het Handelsregister. In de meeste gevallen doen ondernemers per kwartaal aangifte voor de btw, maar er zijn uitzonderingen:

  • Maandelijks: indien je per kwartaal meer dan vijftienduizend euro aan btw betaalt.
  • Jaarlijks: wanneer je per jaar minder dan 1.883 euro aan btw betaalt. In dat geval mag je trouwens ook gebruikmaken van de ‘kleineondernemersregeling’, een voordelige fiscale regeling voor kleine ondernemers.

Het is overigens niet vanzelfsprekend dat je door de fiscus wordt herkend als btw-plichtig. Dit hangt er onder meer van af of je zelfstandig werkzaamheden uitvoert (en hieruit inkomsten ontvangt) en vaak genoeg inkomsten haalt uit jouw bedrijf of het beroep dat je uitoefent. Daarnaast kun je evengoed als btw-plichtig worden beschouwd als je gedeeltelijk in vaste dienst werkt, maar ondertussen bijverdient met nevenwerkzaamheden. Datzelfde is het geval als je een vermogensbestanddeel of recht, zoals het verhuren van een bedrijfspand of vergoeding van een octrooirecht, exploiteert.

2. Kan ik worden vrijgesteld van btw?

Ja, dat kan. In Nederland zijn er beroepen in bepaalde branches of specifieke werkzaamheden die zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Zo hoeven medisch specialisten vaak geen btw af te dragen. Datzelfde kan gelden voor de erkende kinderopvang en freelance tekstschrijvers die strikt inhoudelijke bijdragen leveren aan een tijdschrift, website of een ander medium. Let wel: het is altijd aan de Belastingdienst (en niet aan jou) om te bepalen of je wel of geen btw hoeft af te dragen. Mocht jij hiervan worden vrijgesteld, weet dan dat je ook geen btw mag rekenen op facturen voor klanten of opdrachtgevers en hierop altijd moet vermelden dat er sprake is van een vrijstelling.

Maak jij zowel vrijgestelde als belaste omzet? Dan moet je deze inkomstenbronnen opsplitsen in jouw zakelijke administratie. Het is in dat geval verstandig om tijdig te checken bij de Belastingdienst wat de gevolgen zijn voor jouw situatie.

3. Wat zijn de tarieven?

Als btw-plichtige ondernemer moet je rekening houden met verschillende tarieven die voor specifieke goederen en/of diensten kunnen gelden. Er kunnen drie tarieven van toepassing zijn op jouw werkzaamheden. Hieronder lichten we ieder tarief verder toe:

  • Het algemene btw-tarief is 21 procent. Dit tarief geldt voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn van omzetbelasting en ook niet onder het 6 – of 0 procent-tarief vallen.
  • Het verlaagde btw-tarief: er is sprake van een (beperkt) aantal goederen waarvoor je het verlaagde tarief  procent mag hanteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om voedingsmiddelen, geneesmiddelen, hulpmiddelen en boeken of periodieken. Ook diensten kunnen in aanmerking komen voor het verlaagde tarief, zoals een knipbeurt bij de kapper of wanneer je kampeergelegenheid op jouw land wilt aanbieden. Klik hier voor een concreet overzicht van alle 6 procent-diensten.
  • Het btw-tarief van 0 procent: exporteer jij goederen en sla je deze op in een douane-entrepot? Dan moet je altijd het 0 procent-tarief hanteren en geen btw in rekening brengen. Op de factuur vermeld je in dat geval standaard ‘0 procent btw’. De omzetbelasting die je betaalt over de uitgaven, kun je overigens wel aftrekken als voorbelasting. Ook sommige diensten komen in aanmerking voor het 0 procent-tarief. Zo kun je dit tarief toepassen op het vervoer van personen met zeeschepen en luchtvaartuigen wanneer de plaats van bestemming (of plaats van vertrek) buiten Nederland ligt.

4. Kan ik uitstel vragen voor de omzetbelasting?

Hoewel het aanvragen van uitstel voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst doorgaans weinig problemen oplevert, ligt dit bij omzetbelasting wat ingewikkelder. Je kunt namelijk alleen in uitzonderlijke situaties uitstel aanvragen voor het doen van btw-aangifte. De fiscus checkt vervolgens of er sprake is van een ernstige calamiteit. Neem hiervoor persoonlijk contact op met het belastingkantoor bij jou in de buurt. In alle andere gevallen moet je op tijd aangifte doen. Als jij je niet goed aan de deadline houdt, kun je een naheffingsaanslag verwachten. Als drukbezette ondernemer kan het immers voorkomen dat je zoveel aan je hoofd hebt dat tijd vrijmaken voor de btw-aangifte er een keer bij inschiet. Dat beseft de Belastingdienst ook en daarom heeft de fiscus hiervoor een handige app in het leven geroepen: de btw-alert. Je kunt in deze app herinneringen instellen voor jouw aangifte (maand, kwartaal of jaar). Zo hoef je niet meer bang te zijn dat je de deadline over het hoofd ziet.

Uitstel krijgen voor de btw-aangifte is alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Neem daarvoor contact op met de Belastingdienst.

5. Hoe doe ik aangifte voor de btw?

Als startende ondernemer kun je – nadat jouw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) – uitkijken naar een bericht van de Belastingdienst. De fiscus stuurt jou namelijk automatisch (en eenmalig) de eerste btw-aangifte toe. Het is de bedoeling dat je op dit formulier de btw aangeeft over de periode waarin je bent gestart met jouw onderneming, dus óók wanneer je in de startfase feitelijk nog geen omzet hebt gedraaid.

Wanneer blijkt dat je btw moet betalen, zal de fiscus jou een naheffingsaanslag toesturen. Het kan echter ook zijn dat jij juist geld terugkrijgt van de Belastingdienst. In dat geval heb je recht op een zogenoemde teruggaafbeschikking en krijg je het teveel betaalde bedrag teruggestort op jouw (zakelijke) rekening.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: