Bent u een ondernemer die in de EU is gevestigd en verkoopt u goederen aan particulieren in andere EU-lidstaten? Dan krijgt u te maken met de BTW-regeling voor afstandsverkopen. O.a. veel webshops hebben daarmee te maken. Particulieren hebben geen BTW-identificatienummer, waardoor geen sprake is van een intracommunautaire levering met het bijbehorende 0% BTW-tarief.

Enige tijd terug heeft de Europese wetgever nieuwe btw-regels aangenomen die betrekking hebben op internationale handel en e-commerce. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste wijzigingen, die per 1 juli 2021 zullen plaatsvinden.

Update: Met ingang van 1 januari 2021 zouden er nieuwe btw-regels komen voor afstandsverkopen binnen de EU. De Europese Commissie maakte onlangs bekend dat deze nieuwe btw-regels met een half jaar worden opgeschoven. Van 1 januari naar 1 juli 2021. Europese belastingdiensten zijn momenteel druk met de uitrol van fiscale maatregelen voor bedrijven als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast spelen fiscale moeilijkheden en onzekerheden rondom een (harde) Brexit een rol. Overheden in heel Europa geven aan dat zij de fiscale maatregelen niet op tijd en kwalitatief juist via de benodigde ICT-projecten kunnen afronden.

Wat is de regeling van afstandsverkopen?

De regeling voor afstandsverkopen geldt als uw onderneming goederen verkoopt aan particulieren woonachtig/gevestigd in andere lidstaten, waarbij de goederen door of voor uw rekening worden vervoerd of verzonden. Momenteel gelden er voor EU-ondernemers verschillende drempelbedragen per lidstaat; levert een ondernemer voor meer dan het drempelbedrag in de betreffende EU-lidstaat dan moet de ondernemer zich in dat land registreren voor de btw en daar btw-afdragen.

De btw-regels voor afstandsverkopen wijzigen per 2021. Voor ondernemers die zich toeleggen op goederenleveringen binnen de EU verandert er onder andere het volgende:


Per 2021 geen drempelbedragen meer

Bij afstandsverkopen kunt u ervoor kiezen in elke lidstaat een btw-nummer aan te vragen om de buitenlandse btw bij afstandsverkopen af te dragen. Gelijktijdig komt er per 2021 een one stop shop-regeling. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om voor hun grensoverschrijdende afstandsverkopen binnen de EU één speciale btw-aangifte te doen in het EU-land waarin zij gevestigd zijn. Door gebruik te maken van deze zogenoemde ‘One Stop Shop’-aangifte is het niet langer nodig om afzonderlijk btw-aangifte te doen in elk van de EU-landen waar afstandsverkopen belast zijn. Er zullen specifieke voorwaarden gelden voor het gebruik van de One Stop Shop.

Vereenvoudiging kleine ondernemers

Voor kleine e-commerce ondernemers komt er een nieuwe omzetdrempel van € 10.000 per jaar. Indien zij onder deze drempel blijven en bovendien slechts in één EU-land gevestigd zijn, mogen deze ondernemers btw in rekening brengen van het EU-land waar het transport van de goederen begint.

Wat voor gevolgen heeft de nieuwe regeling voor u?

Het doen van btw-aangifte en de betaling van buitenlandse btw worden vereenvoudigd. Uw onderneming hoeft zich daarnaast niet te registreren in elke lidstaat waarin u aan particulieren levert onder de afstandsverkopenregeling. U kunt via deze OSS-aangifte echter geen buitenlandse btw in aftrek brengen. Daarvoor moet u per 2021 nog steeds een verzoek om teruggaaf indienen bij de Belastingdienst van die lidstaat of daar een buitenlands btw-nummer aanvragen.

open

TIJDENS DE BOUWVAK ZIJN WIJ GESLOTEN VAN 23 JULI T/M 13 AUGUSTUS. ENKEL BIJ SPOED ZIJN WIJ BEPERKT BEREIKBAAR VIA INFO@ADMSNIPPE.NL

%d bloggers liken dit: