Bent u een ondernemer die in de EU is gevestigd en verkoopt u goederen aan particulieren in andere EU-lidstaten? Dan krijgt u te maken met de BTW-regeling voor afstandsverkopen. O.a. veel webshops hebben daarmee te maken. Particulieren hebben geen BTW-identificatienummer, waardoor geen sprake is van een intracommunautaire levering met het bijbehorende 0% BTW-tarief.

Enige tijd terug heeft de Europese wetgever nieuwe btw-regels aangenomen die betrekking hebben op internationale handel en e-commerce. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste wijzigingen, die per 1 januari 2021 zullen plaatsvinden.

Wat is de regeling van afstandsverkopen?

De regeling voor afstandsverkopen geldt als uw onderneming goederen verkoopt aan particulieren woonachtig/gevestigd in andere lidstaten, waarbij de goederen door of voor uw rekening worden vervoerd of verzonden. Momenteel gelden er voor EU-ondernemers verschillende drempelbedragen per lidstaat; levert een ondernemer voor meer dan het drempelbedrag in de betreffende EU-lidstaat dan moet de ondernemer zich in dat land registreren voor de btw en daar btw-afdragen.

De btw-regels voor afstandsverkopen wijzigen per 2021. Voor ondernemers die zich toeleggen op goederenleveringen binnen de EU verandert er onder andere het volgende:


Per 2021 geen drempelbedragen meer

Bij afstandsverkopen kunt u ervoor kiezen in elke lidstaat een btw-nummer aan te vragen om de buitenlandse btw bij afstandsverkopen af te dragen. Gelijktijdig komt er per 2021 een one stop shop-regeling. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om voor hun grensoverschrijdende afstandsverkopen binnen de EU één speciale btw-aangifte te doen in het EU-land waarin zij gevestigd zijn. Door gebruik te maken van deze zogenoemde ‘One Stop Shop’-aangifte is het niet langer nodig om afzonderlijk btw-aangifte te doen in elk van de EU-landen waar afstandsverkopen belast zijn. Er zullen specifieke voorwaarden gelden voor het gebruik van de One Stop Shop.

Vereenvoudiging kleine ondernemers

Voor kleine e-commerce ondernemers komt er een nieuwe omzetdrempel van € 10.000 per jaar. Indien zij onder deze drempel blijven en bovendien slechts in één EU-land gevestigd zijn, mogen deze ondernemers btw in rekening brengen van het EU-land waar het transport van de goederen begint.

Wat voor gevolgen heeft de nieuwe regeling voor u?

Het doen van btw-aangifte en de betaling van buitenlandse btw worden vereenvoudigd. Uw onderneming hoeft zich daarnaast niet te registreren in elke lidstaat waarin u aan particulieren levert onder de afstandsverkopenregeling. U kunt via deze OSS-aangifte echter geen buitenlandse btw in aftrek brengen. Daarvoor moet u per 2021 nog steeds een verzoek om teruggaaf indienen bij de Belastingdienst van die lidstaat of daar een buitenlands btw-nummer aanvragen.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: