Als ondernemer ben je in veel gevallen verplicht om btw af te dragen, maar het goede nieuws is dat je vaak ook btw mag terugvragen over zakelijke uitgaven. Voor startende ondernemers is het soms echter nog niet helemaal duidelijk waarover zij nou wel – en waarover niet – btw kunnen terugvorderen. In deze checklist lees je er meer over: btw terugvragen, hoe zit dat?

1. Wat houdt het aftrekken van voorbelasting in?
Kort gezegd komt het aftrekken van voorbelasting neer op het volgende: als btw-plichtige ondernemer mag je in veel gevallen (let op: er zijn uitzonderingen) zowel de btw die anderen bij jouw onderneming in rekening brengen als de btw die jij hebt betaald aan andere bedrijven aftrekken van de belasting. Dit is bijvoorbeeld ook van toepassing op het bedrag dat je betaalt over de invoer van goederen of bij aankopen in andere EU-landen.

2. Welke voorwaarden zijn hierop van toepassing?
Houd er rekening mee dat je alleen btw mag terugvorderen wanneer je btw-plichtig bent en dat dit alleen van toepassing is op zakelijke kosten. De wekelijkse boodschappen voor jouw vierkoppige gezin valt hier dus buiten. Daarnaast moet je een factuur hebben ontvangen die aan de eisen van de fiscus voldoet.

Zonder een goede bon/factuur mag je – ook al gaat het om zakelijke kosten – in principe geen btw aftrekken. Controleer dus altijd of de facturen die je ontvangt volledig zijn en kloppen. En heb je bijvoorbeeld een nieuwe smartphone gekocht die je zowel zakelijk als privé gebruikt? Dan kun je hiervoor in principe een gedeelte van de btw terugvragen.

Er zijn overigens uitzonderingen te bedenken, waarbij de levering wettelijk is vrijgesteld van het vermelden van btw (zoals bij een taxibon). Dit geldt ook voor het terugvorderen van btw op benzine wanneer je van de kassa van het tankstation geen bon hebt gekregen. Deze betaling moet echter wel duidelijk traceerbaar zijn, zoals door een afschrift op jouw zakelijke rekening.

Ook goed om te onthouden: de btw die wordt berekend over eten en drinken in bijvoorbeeld een hotel of restaurant is niet aftrekbaar. De kosten die je maakt tijdens bijvoorbeeld een dure zakenlunch met een potentiële klant of opdrachtgever zijn dus voor eigen rekening. Hetzelfde geldt voor de btw die wordt geheven op relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen. Een overnachting in een hotel, mits je hier verblijft voor zakelijke redenen, is dan weer wel aftrekbaar.

3. Hoe vraag ik de btw terug?
Als je volgens de Belastingdienst btw-plichtig bent, moet je periodiek aangifte doen voor de omzetbelasting. Meestal doe je dit per kwartaal, maar onder bepaalde omstandigheden mag dit ook per maand of per jaar. In de aangifte omzetbelasting moet je allereerst de btw opgeven over de omzet. Vervolgens bereken je de btw over de gemaakte kosten die je van het eerste bedrag moet aftrekken.

Het bedrag dat overblijft, ben je verschuldigd aan de fiscus. Dit heet officieel ‘na aftrek van voorbelasting’. Het kan – zeker in de startfase van jouw bedrijf – voorkomen dat het terug te vragen bedrag hoger uitvalt dan het bedrag dat je moet afdragen aan de fiscus. In dat geval zal je over deze periode geld terugkrijgen van de Belastingdienst.

Wanneer je btw hebt betaald in een ander EU-land en daar geen btw-aangifte doet, kun je de betaalde btw uit dat land terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Hiervoor moet je inloggen op een speciale site om zo’n verzoek te kunnen indienen. Klik hier om voor deze omgeving jouw persoonlijke inloggegevens aan te vragen. Is jouw onderneming buiten de EU gevestigd? Dan moet je voor het terugvorderen van btw een speciaal formulier invullen en daarnaast de volgende documenten bijvoegen:

  • Verklaring van ondernemerschap, bij voorkeur van de belastingdienst van jouw land
  • De originele facturen
  • Invoerdocumenten

Klik hier voor meer informatie.

4. Ik ben (gedeeltelijk) vrijgesteld van btw. Wanneer mag ik btw terugvragen?
Dat hangt af van in hoeverre de Belastingdienst jou heeft vrijgesteld van btw. Hoef je jaarlijks helemaal geen of slechts een klein deel aan btw af te dragen? Dan kun je dit niet terugvragen en zul je (een deel van) die eventueel betaalde btw moeten beschouwen als extra kosten.

5. Is de btw voor ondernemers altijd aftrekbaar?
Nee, dat is helaas niet het geval. Zoals eerder aangegeven moet je btw-plichtig zijn en mag je geen btw aftrekken voor privéaankopen. Hiervan kan onder meer sprake zijn bij aangeschafte goederen of diensten die je zowel zakelijk als privé gebruikt (auto, computer, navigatiesysteem etc), maar ook wanneer je bijvoorbeeldeen bedrijfspand opnieuw laat inrichten en hier ook privé gebruik van wilt maken. Daarnaast is er sprake van privégebruik als je bepaalde goederen hiervoor onttrekt aan het bedrijf, bijvoorbeeld nadat je een kopieerapparaat hebt vervangen door een nieuwe voor op de zaak en de oude daarna alleen nog privé gebruikt.

Het kan ook zijn dat de Belastingdienst bepaalt dat jij in het geval van privégebruik wel btw mag aftrekken, maar hiervoor specifiek ook btw moet betalen. En wanneer jouw werknemers privé gebruikmaken van goederen of diensten die je met btw hebt gekocht? Dan mag je de btw van die aankopen vaak niet, of slechts gedeeltelijk aftrekken van de belasting. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: