Ben je vergeten om btw-aangifte te doen of heb je dit te laat gedaan? Dan kan dat gevolgen hebben voor jouw aangifte. Je ontvangt waarschijnlijk binnenkort een naheffingsaanslag en loopt daarnaast het risico op een fiscale boete. In deze checklist gaan we in op de mogelijke gevolgen en lees je hoe je de schade kunt beperken.

Situatie 1: aangifte te laat ingediend
Een groot deel van de Nederlandse ondernemers doet ieder kwartaal aangifte voor de omzetbelasting (een ander woord voor btw-aangifte). Is de deadline net verstreken en heb je je aangifte nog niet ingediend? Dan kun je deze vergissing nog nét op tijd herstellen door snel alsnog aangifte te doen. Let op: de aangifte moet in ieder geval binnen zeven dagen ná afloop van de aangiftetermijn bij de Belastingdienst aankomen.

In dat geval zal de fiscus in veel gevallen namelijk geen boete uitschrijven. Komt de aangifte na deze coulancetermijn pas binnen bij de Belastingdienst of doe je helemaal geen aangifte? Dan riskeer je een boete van 65 euro. Wanneer je hiermee herhaaldelijk in de fout gaat, kan deze boete op den duur oplopen tot 131 euro.

Situatie 2: aangifte wel ingediend, maar nog niet betaald
Na het indienen van de aangifte moet je het verschuldigde bedrag binnen een maand na afloop van het betreffende kwartaal overmaken naar de rekening van de Belastingdienst. Als je deze deadline overschrijdt, maak je je mogelijk schuldig aan betaalverzuim. De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in drie mogelijke situaties:

  1. Je maakt het aangifte bedrag te laat over, maar doet dit wel binnen de gestelde coulancetermijn van wederom zeven dagen: als dit de eerste keer was dat je hiermee te laat bent en de vorige btw-aangifte wel op tijd en volledig hebt betaald, zal de fiscus jou niet berispen met een betaalverzuimboete. Je ontvangt in dit geval wel een verzuimmededeling. Was er bij de vorige aangifte ook al sprake van vertraging of een onvolledig betaald bedrag? Dan zul je nu worden berispt met een betaalverzuimboete (3 procent van het te laat betaalde bedrag), met een minimum van vijftig en een maximum van 5.278 euro.
  2. Je voldoet de betaling pas ná de coulancetermijn van zeven dagen: houd dan rekening met een betaalverzuimboete (3 procent van het te laat betaalde bedrag), met een minimum van vijftig en een maximum van 5.278 euro.
  3. Je voldoet de betaling te laat en deels binnen en deels na de coulancetermijn van zeven dagen: in dat geval kun je een betaalverzuimboete verwachten over het totale te laat overgemaakte bedrag (3 procent van het te laat betaalde bedrag), met een minimum van vijftig en een maximum van 5.278 euro.

 

Situatie 3: je hebt te weinig betaald
Stel: tijdens het bijwerken van je zakelijke administratie kom je erachter dat je van de afgelopen btw-aangifte slechts een deel van het berekende bedrag binnen de gestelde aangiftetermijn hebt betaald. Vervelend, want in dat geval zal de Belastingdienst je een naheffingsaanslag sturen met een betaalverzuimboete van drie procent van het niet-betaalde bedrag (het gaat dan veelal om minimaal vijftig en maximaal 5.278 euro).

Klopte de aangifte omzetbelasting die jij had ingediend niet, waardoor je minder btw hebt afgedragen dan eigenlijk zou moeten? In dat geval kan de fiscus de boete verhogen naar 10 procent van het bedrag dat je nog niet hebt betaald. Als je de foutieve aangifte ook nog te laat hebt ingediend, kan de fiscus zelfs twee boetes uitschrijven: eentje voor het te laat aangeven en eentje voor het te weinig betalen. Als je deze boete(s) nog niet meteen kunt betalen, kun je de Belastingdienst mogelijk wel om uitstel van betaling vragen.

Situatie 4: je ontvangt een vergrijpboete (bij ‘opzet’)
Als de Belastingdienst jou ervan verdenkt dat je opzettelijk foutieve gegevens hebt verstrekt (met als doel het betalen van minder belasting), heeft de fiscus het recht om een zogenoemde vergrijpboete op te leggen. Hiervoor moet wel concreet sprake zijn van grove schuld of (voorwaardelijke) opzet. Ook met opzet geen aangifte doen kan een vergrijpboete tot gevolg hebben. De boetesom bij een vergrijpboete kan oplopen tot maximaal honderd procent van het bedrag waarop de opzettelijk gemaakte schuld betrekking heeft.

Neem contact op met de Belastingdienst
Kom je er ondanks bovenstaande uitleg niet uit met jouw btw-aangifte en vraag jij je af wat de mogelijke gevolgen zijn? Steek dan niet je kop in het zand door de situatie te negeren (en stiekem te hopen dat de fiscus niets doorheeft), maar neem uit eigen initiatief zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst om te informeren wat je kunt doen om de schade te beperken.

Noteer daarnaast de toekomstige deadlines voor de btw-aangiftetermijnen (31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober) in je agenda. De fiscus heeft onlangs als ‘geheugensteuntje’ ook een app gelanceerd: btw-alert. Je kunt op deze app herinneringen instellen voor jouw aangifte (maand, kwartaal of jaar). Zo hoef je niet meer bang te zijn dat je de deadline over het hoofd ziet. Op de website van de Belastingdienst lees je alles over deze dienst en en waar je deze app kunt downloaden.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: