Tot 1 april 2013 kan een op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekering worden omgezet in een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), waardoor de KEW moet worden aangewend voor de aflossing van de bestaande hypotheekschuld. Dit leidt ertoe dat de KEW onder het overgangsrecht van het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning ook vanaf 1 januari 2013 in box 1 blijft vallen. Daardoor blijft het rendement van een KEW op moment van uitkering onbelast als aan alle daarvoor geldende fiscale voorwaarden is voldaan.

Verder krijgt de ‘restschuldfaciliteit’ terugwerkende kracht tot en met 29 oktober 2012. Deze faciliteit houdt in dat een (voormalig) eigen woningbezitter in aanmerking komt voor een maximaal vijf jaar durende renteaftrek voor de in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017 ontstane restschulden die na verkoop van de eigen woning overblijven. Voor het ontstaan van een restschuld wordt aangesloten bij de vervreemding van de eigen woning (veelal het moment van passeren van de notariële eigendomsakte).

Deze maatregelen staan in de derde nota van wijziging van eerdergenoemd wetsvoorstel.

Bron: Tweede Kamer, 14-11-2012, 33405 nr. 16

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: