Belastingrente vennootschapsbelasting naar wettelijke handelsrente ??

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft met verbijstering kennis genomen van het voornemen van de regering de belastingrente voor de vennootschapsbelasting te stellen op de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. Dat blijkt uit het commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB op het wetsvoorstel Wet wijziging percentages belasting – en invorderingsrente.

NOB: ‘In de Memorie van Toelichting zijn voor dit voorstel uitsluitend budgettaire redenen aangevoerd. Naar de mening van de Orde is met betrekking tot dit voorstel sprake van een verkapte belastingheffing. In wezen wordt van belastingplichtigen die aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn onderworpen, een extra bijdrage aan de schatkist gevraagd. Zo budgettaire redenen daartoe nopen, acht de Orde het wenselijk dat de Regering deze maatregel dan ook in de vorm van belastingheffing aan de betreffende ondernemers oplegt. De Orde is van mening dat de voorgestelde maatregel niet ingevoerd behoort te worden.’

[ Bron: NOB ]

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: