Heb jij de deadline om belastingaangifte te doen gemist en heb je ook niet tijdig om uitstel gevraagd? Dan kan het gebeuren dat je een boete van de Belastingdienst krijgt opgelegd. In deze checklist lees je een overzicht van de gevolgen en krijg je tips om het probleem op te lossen en de kans op herhaling te verkleinen. Belastingaangifte vergeten? Dit zijn de gevolgen.
De aangifte voor inkomstenbelasting had je dit jaar voor 1 mei moeten doen. Door de grote drukte op de website van de Belastingdienst werd deze deadline nog uitgesteld tot 5 mei, maar dat was toch echt de uiterste datum. Als je de aangifte bent vergeten of niet tijdig om uitstel hebt gevraagd, is de kans groot dat je inmiddels bericht van de Belastingdienst hebt gekregen. Wat zijn de gevolgen?

Herinnering en aanmaning

Als het de eerste keer is dat je te laat aangifte voor de inkomstenbelasting doet, krijg je niet direct een boete.  De Belastingdienst stuurt in eerste instantie een herinnering, met het verzoek om zo snel mogelijk de aangifte te regelen. Als je om wat voor redenen dan ook deze herinnering alsnog negeert, krijg je vanzelf een aanmaning in de brievenbus. Hierin staat dat je binnen een bepaalde termijn de aangifte alsnog moet insturen. Meestal wordt hiervoor een termijn van tien werkdagen gehanteerd.

Verzuimboete

Als je de termijn uit de aanmaning overschrijdt, kom je in de gevarenzone terecht. Alleen wanneer je de aangifte wegens overmacht te laat hebt ingediend, kan je nu nog een boete ontlopen. Als je de aangifte na alle herinneringen en aanmangingen alsnog indient, krijg je een verzuimboete.  Deze verzuimboete bedraagt 369 euro. Wanneer je al vaker hebt verzuimd, kan de boete zelfs oplopen tot 5.278 euro.

Als je helemaal geen aangifte doet, maakt de Belastingdienst een schatting van je inkomen en krijg je automatisch een belastingaanslag opgelegd. Daarnaast moet je ook de verzuimboete van minimaal 369 euro betalen. Let op: Als je voor de vennootschapsbelasting niet, of niet op tijd aangifte doet, is de verzuimboete nog een stuk hoger: 2.639 euro. Deze boete loopt op tot 5.278 euro als je meerdere jaren achter elkaar verzuimt aangifte te doen.

Vergrijpboete

De verzuimboete gaat er vanuit dat er geen opzet in het spel is. Als de Belastingdienst vermoedt dat de aangifte opzettelijk niet of te laat wordt ingestuurd of dat de aangifte bewust verkeerd is ingevuld, kan de dienst een vergrijpboete opleggen. Deze boete kan ook opgelegd worden bij een navorderingsaanslag, die je krijgt als een eerdere aanslag te laag was. Als blijkt dat die navorderingsaanslag het resultaat is van het opzettelijk of door ‘grove schuld’ (nalatigheid) verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens, wordt dat als een vergrijp beschouwd.

De Belastingdienst maakt voor de hoogte van de vergrijpboete onderscheid tussen opzet of grove schuld. Bij opzet bedraagt de boete 50 procent van de belasting die je bewust hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 25 procent. Heb je opzettelijk of met grove schuld inkomen uit sparen en beleggen niet of onjuist aangegeven? Dan is de boete 150 procent van de belasting die je opzettelijk hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 75 procent.

Voorkomen van boetes

De makkelijkste manier om een boete te voorkomen is door op tijd én volledig de aangifte in te dienen. Als je moeite hebt om zelf je administratie bij te houden is het verstandig om een boekhouder of administratiekantoor in te schakelen. Wij houden je op de hoogte van de deadlines en geven je een waarschuwing dat je voor een bepaalde datum alle administratie bij ons moet inleveren. Ook vragen wij voor onze klanten uitstel aan, zodat je geen risico op boetes loopt.

Als je wel aangifte hebt gedaan, maar ergens (bewust of onbewust) verkeerde cijfers hebt ingevuld, kun je een vergrijpboete voorkomen door de aangifte op tijd te verbeteren. Dit is de zogenaamde Vrijwillige verbetering/inkeerregeling. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je een erfenis vergeten bent in te vullen. Als je deze fout binnen twee jaar na het doen van aangifte vrijwillig herstelt, betaal je geen boete.

Bezwaar indienen

Als je een boete krijgt, word je hier vooraf schriftelijk van op de hoogte gesteld. Als je het er niet mee eens bent, omdat je bijvoorbeeld kunt aantonen dat je per ongeluk de aangifte te laat hebt ingestuurd, kun je de boete aanvechten door een bezwaar in te dienen.  Dit doe je door de Belastingdienst een bezwaarschrift of een verzoekschrift te sturen. Ben je het niet eens met de beslissing op jouw bezwaarschrift? Dan kun je als laatste mogelijkheid tegen deze beslissing in beroep gaan.

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: