AVG – GDPR

Met ingang van 25 Mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking – oftewel, de AVG van kracht. Het doel van deze wetswijziging is om de privacyrechten te versterken en uit te breiden. Mensen krijgen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Maar dit betekent ook dat organisaties meer verantwoordelijkheden krijgen. Uiteraard zijn we bij Administratiekantoor M. Snippe altijd bezig om deze maatregelen goed te kunnen naleven.

Administratie- en advieskantoor M. Snippe als verwerkingsverantwoordelijke

Administratie- en Advieskantoor M. Snippe is in sommige gevallen verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens. Op het moment dat je je gegevens achterlaat op onze website worden je gegevens opgeslagen in ons systeem. Dit doen we om de opgevraagde informatie naar je toe te kunnen sturen, alsmede om te analyseren waar jouw interesse ligt. Aan de hand daarvan kunnen wij gepersonaliseerde, relevante informatie aan je verstrekken.

In ons privacystatement vertellen wij welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Met ons cookiebeleid informeren wij je over cookies die via onze website geplaatst worden.

.

Administratie- en advieskantoor M. Snippe

als verwerker

Administratie- en Advieskantoor M. Snippe kan ook verwerker zijn van persoonsgegevens waarvoor een ander verantwoordelijke is – in de meeste gevallen onze klanten. 

Als je inlogt op bijvoorbeeld onze server of een van onze andere diensten, dan is Administratie- en Advieskantoor M. Snippe de verwerker..

Uiteraard heeft Administratie- en Advieskantoor M. Snippe de verplichting om de persoonsgegevens op de juiste manier te verwerken. Hoe wij als verwerker omgaan met de persoonsgegevens hebben wij beschreven in onze algemene voorwaarden en in onze verwerkersovereenkomst.

Wat zijn de maatregelen van Administratie- en Advieskantoor kantoor M. Snippe?

Cookiebeleid

Uiteraard staat het cookiebeleid op onze website. Met dit beleid informeren wij de bezoekers van onze website over de te plaatsen cookies. We vinden het belangrijk dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden.

Privacystatement

Het privacystatement van Administratie- en Advieskantoor M. Snippe staat ook op onze website. Hierin staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken met welk doel, hoe lang wij deze gegevens bewaren, aan wie wij deze gegevens verstrekken en wat de rechten zijn van de betrokkenen. Uiteraard hebben wij het privacystatement getoetst om te zien of dit voldoet aan de eisen van de AVG. Je kunt het privacystatement van Administratie- en Advieskantoor M. Snippe hier terugvinden.

Datalekken

Uiteraard spannen wij ons zoveel mogelijk in om datalekken te voorkomen. In het geval dat er een vermoeden is van een datalek, zullen wij dit conform de AVG en de eventueel van toepassing zijnde verwerkersovereenkomst melden bij de verwerkingsverantwoordelijke en/of betrokkenen.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden hebben wij, evenals ons privacystatement, opnieuw getoetst om te zien of deze voldoen aan de eisen van de AVG. Aan de hand hiervan hebben wij de algemene voorwaarden geüpdatet zodat deze volledig voldoen aan de gestelde eisen. In de algemene voorwaarden leggen wij tevens uit hoe wij de data van klanten beschermen en verwerken.

Verwerkersovereenkomst

In de AVG staat beschreven dat je als verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst moet aangaan met de organisatie die voor jou persoonsgegevens verwerkt (de verwerker). Administratie- en Advieskantoor M. Snippe is in een aantal gevallen verwerker. In die gevallen is onze verwerkersovereenkomst op grond van de algemene voorwaarden van toepassing.