Ooit begon je als zelfstandige zonder personeel. Nu heb je meer werk dan je aankunt en overweeg je om personeel in dienst te nemen. Dan is het belangrijk om te weten dat bij het aannemen van personeel meer komt kijken dan je denkt.
De stap naar werkgeverschap is groot. Hoewel sommige zelfstandigen deze stap graag zouden zetten, doen zij dat uiteindelijk vaak niet. Zij worstelen onder meer met de hoge loonkosten en het vrij strikte ontslagrecht. Desondanks weerhoudt dit gegeven een ander deel van de zelfstandigen niet om toch personeel aan te nemen. Deze groep doet dat om een verdere groei van hun bedrijf te realiseren. Als jij soortgelijke plannen hebt, is het zinvol om jezelf eerst een aantal dingen af te vragen.

Aandachtspunten bij personeel

Bij personeel moet je in de eerste plaats nadenken over de vraag of personeel aannemen wel jouw ambitie is. Sommige eenpitters blijven juist graag klein, omdat zij dan de totale controle houden over hun business. Ook is het mogelijk dat je geen personeel wilt, omdat je graag inhoudelijk werk blijft doen.

Personeel kan jou veel werk uit handen nemen. Of je dat ziet zitten, hangt af van het type werkzaamheden en jouw persoonlijke ambities.

Zodra jouw onderneming start met groeien, zul je steeds meer van dat oorspronkelijke werk uit handen geven. Je krijgt daarvoor meestal organisatorische taken terug, zoals het aansturen van personeel. Als jij een goede werkgever wilt worden, moet je ook een personeelsbeleid opzetten en leidinggeven aan één of meer medewerkers. Het is de uitdaging om jouw personeel mee te krijgen met de doelstellingen van je bedrijf. Dat betekent dat je mensen moet kunnen motiveren en in staat bent om werkzaamheden te delegeren. Ten slotte is het noodzakelijk om doelstellingen af te spreken, beoordelings- en functioneringsgesprekken te houden en een personeelsdossier aan te leggen. Personeelskosten zijn ook een belangrijke factor. Want uiteindelijk moet het aannemen van personeel wel meer opleveren dan het kost. Bedenk dat je dan niet alleen salaris betaalt, maar ook loonbelasting en sociale premies moet afdragen aan de Belastingdienst. De personeelskosten kunnen hoger uitvallen als een werknemer uitvalt door ziekte. In dat geval moet je maximaal twee jaar lang het loon doorbetalen. Hier kun je je bedrijf overigens wel voor verzekeren.

Last but not least speelt de wet- en regelgeving mee. Die is in Nederland vrij uitgebreid, waardoor werknemers veel bescherming genieten. Als een werknemer bijvoorbeeld niet goed functioneert, moet je dat als werkgever kunnen aantonen. Werkgevers slagen daar niet altijd in, waardoor zij soms een hoge ontslagvergoeding kwijt zijn. Andere verplichtingen kunnen voortkomen uit cao’s. Daarin kunnen afspraken staan waar jij je als werkgever aan moet houden.

Alternatieve mogelijkheden

Voor vast personeel bestaan meerdere alternatieven. Die bieden meer flexibiliteit, maar zijn lang niet altijd goedkoper. Dat geldt bijvoorbeeld voor het inhuren van uitzendkrachten.

Als je niet meteen ‘vast wilt zitten’ aan een werknemer, kun je ook kiezen voor andere ZZP’ers of uitzendkrachten.

Voor een beperkte periode kun je deze medewerkers op flexibele basis inschakelen, maar daarvoor betaal je doorgaans wel een hogere prijs. Het voordeel is wel dat je niet vastzit aan deze uitzendkracht en de samenwerking op ieder moment kunt beëindigen.  Het uitzendbureau neemt jou daarnaast het bijhouden van een loonadministratie uit handen. Steeds meer ondernemers schakelen daarnaast zelfstandige professionals in om bij te springen in drukke periodes of om specifieke taken te kunnen uitbesteden. Die bieden ook veel flexibiliteit, maar daarvoor moet je wel een aantal zaken goed regelen. Als dit niet gebeurt, is het mogelijk dat hij door de Belastingdienst op een later moment alsnog als verkapte werknemer wordt gezien.

De VAR-verklaring is op 1 mei 2016 afgeschaft en vervangen door een nieuw systeem van modelovereenkomsten. In deze nieuwe situatie kan bij een eventuele schijnzelfstandige samenwerking niet alleen de opdrachtnemer, maar óók de opdrachtgever op de vingers worden getikt door de fiscus. Overigens is de handhaving op de wet DBA voorlopig uitgesteld tot ten minste januari 2018. Je leest er alles over in het artikel modelovereenkomst voor ZZP’ers in 2017: dit zijn de regels.

 

bron: www.ikgastarten.nl

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: