Aanpassing ‘Thuiskopie’-regeling

Consumenten mogen voor eigen gebruik auteursrechtelijk beschermde muziek, film, foto’s of geschriften kopiëren op bijvoorbeeld cd’s, dvd’s, usb-sticks, mp3-spelers, smartphones, enzovoort. Daartegenover staat wel dat een vergoeding moet worden betaald ter compensatie van de makers en de betrokken uitvoerende artiesten. Deze zogenoemde ‘Thuiskopie’-regeling wordt per 1 januari 2013 aangepast.

Tot nu toe wordt alleen vergoeding geïnd op lege audio- en videocassettes, cd’s en dvd’s, terwijl het aantal mogelijkheden voor consumenten om te kopiëren de afgelopen tijd is toegenomen. Dit is de reden dat de betrokken partijen overleg hebben gevoerd over een nieuwe regeling die ook verplicht tot vergoeding voor nieuwe gegevensdragers.

Inmiddels is een besluit genomen over de aanpassing van de bestaande ‘Thuiskopie’-regeling en daarbij behorende tarieven per 1 januari 2013 voor de duur van 1 jaar.

Maximaal vijf euro
Per 1 januari 2013 mag een consument nog steeds voor eigen gebruik kopiëren op alle daarvoor geschikte apparatuur. Echter, nu zal ook bij de aankoop van bepaalde computers, smartphones, tablets en mp3- en mp4-spelers een vergoeding van maximaal vijf euro worden betaald. Geheugenkaarten, usb-sticks en spelcomputers vallen overigens buiten de regeling.

De vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik is geregeld in de Nederlandse Auteurswet en in de Europese auteursrechtrichtlijn.