Ondernemen vraagt om investeringen en als starter beschik je meestal niet over een groot startkapitaal. De Nederlandse overheid beseft dat maar al te goed en heeft enkele regelingen in het leven geroepen om startende ondernemers tegemoet te komen: 7 relevante regelingen voor startende ondernemers.

1. Microfinanciering

Sommige starters kunnen niet van start gaan met hun onderneming zonder aanvullende financiering en hebben daarbij ook behoefte aan advies. Om die reden heeft de overheid Qredits in het leven geroepen. Deze startersvriendelijke financieringsmethode richt zich in het bijzonder op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die moeite ondervinden bij het vergaren van financiële regelingen op de traditionele manier, zoals het aanvragen van een lening bij een bank.

Qredits
De landelijke microfinanciering organisatie is mede een initiatief van de Rabobank en verstrekt leningen tot 250.000 euro, met een looptijd tussen de één en tien jaar. Deze manier van financieren is opgesplitst in een microkrediet tot 50.000 euro en een MKB-krediet tot 250.000 euro.

Microkrediet en MKB-krediet
Je hoeft overigens niet noodzakelijkerwijs een startende ondernemer te zijn om voor een lening in aanmerking te komen. Je kunt ook je groeiplannen op deze manier financieren. Wel is het zo dat je hiervoor maximaal het microkrediet van 50.000 euro kunt lenen. Heb je meer krediet nodig? Bekijk dan de mogelijkheden van een MKB-krediet vanaf 50.000 tot 250.000 euro.

Voorwaarden
Het voordeel van Qredits is dat de organisatie starters zo veel mogelijk persoonlijk ondersteunt in de aanloop naar de start van hun onderneming. Verder vind je op de website van Microfinanciering Nederland de nodige ondernemerstools. Let op: voor microfinanciering moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent in het bezit van een haalbaar ondernemingsplan met een financieel en exploitatieplan (als je een starter bent)
 • Je beschikt over een investerings- en financieringsplan, de jaarcijfers van voorgaande jaren en een exploitatiebegroting (als je al ondernemer bent)
 • Je beschikt over de bekende ondernemerskwaliteiten, waaronder doorzettingsvermogen, commercieel inzicht en bevlogenheid

2. Starten vanuit de WW

Het vinden van een nieuwe baan is de laatste jaren – mede vanwege de economische crisis – een stuk lastiger geworden. In april 2015 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 625.000 Nederlanders werkloos, waarvan er zo’n 438.000 een WW-uitkering krijgen. Ter vergelijking: in 2008 waren er landelijk ongeveer 300.000 werklozen. De overheid ziet deze groep het liefst weer zo snel mogelijk aan het werk gaan. Mede door de crisis komt het steeds vaker voor dat mensen met een WW-uitkering ervoor kiezen om voor zichzelf te beginnen.

Startersregeling
Het starten van een eigen bedrijf vereist het nodige lef en doorzettingsvermogen, iets wat ook de overheid zich realiseert. Daarom kunnen WW’ers die voor zichzelf gaan beginnen, gebruik maken van een speciale startersregeling. Sinds januari 2013 is de regeling vereenvoudigd en kun je deze op twee manieren toepassen:

 • Tijdens de startperiode van 26 weken wordt jouw WW-uitkering gekort met 29 procent. Ga je na 26 weken fulltime door met je bedrijf? Dan wordt de WW-uitkering stopgezet.Parttimers krijgen nog wel een uitkering voor de overige uren. Als blijkt dat de onderneming niet levensvatbaar is, kun je de onderneming stoppen. De uitkering loopt dan door zolang daar nog recht op is. Vraag jouw werkcoach bij uitkeringsinstantie UWV naar de mogelijkheden en voorwaarden.
 • Het alternatief is dat je jouw WW-uitkering laat stopzetten voor het aantal uur dat je als zelfstandige gaat werken. De uitkering gaat dan definitief omlaag en in dat geval heb je geen officiële toestemming nodig van jouw werkcoach om een bedrijf te starten.

3. Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Indien je langdurig arbeidsongeschikt bent, gebruikmaakt van een Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering en een eigen bedrijf wilt gaan opzetten, kan het zijn dat je recht hebt op ondersteuning van de overheid. Let op: het UWV moet wel eerst bepalen of een bedrijf starten in jouw situatie een reële optie is. Als dat het geval is en jij ook aan de andere gestelde voorwaarden voldoet, kun je in aanmerking komen voor ondersteuning op het gebied van:

 • starterskrediet of voorbereidingskrediet
 • vervoersvoorzieningen
 • vergoeding voor voorzieningen, zoals een voorleeshulp of doventolk
 • aanpassing van de werkplek

-> Meer weten? Kijk voor meer informatie op de website van UWV.

4. Erasmus for Young Entrepreneurs

Ben je een jonge ondernemer en heb jij de ambitie om op (korte) termijn met jouw bedrijf ook over de grens te gaan? Dan is het interessant om een kijkje te nemen bij Erasmus for Young Entrepreneurs. Dit programma biedt jonge entrepreneurs namelijk de mogelijkheid om tijdelijk in een ander EU-land te werken.

Werken in het buitenland
Je werkt maximaal zes maanden in een MKB-bedrijf van een andere (ervaren) ondernemer en ontvangt daarbij een tegemoetkoming in de kosten. De hoogte daarvan verschilt per deelnemend land. Voor dit programma kom je alleen in aanmerking wanneer je vergevorderde plannen hebt voor het opzetten van een bedrijf of in de afgelopen drie jaar met jouw onderneming bent gestart.

-> Kijk voor meer informatie op erasmus-entrepreneurs.nl. Aanmelden kan via de Kamer van Koophandel.

5. Startersaftrek (bij arbeidsongeschiktheid)

Een van de bekendste fiscale aftrekposten voor startende ondernemers is de startersaftrek. Starters mogen in de eerste vijf jaar van hun bedrijf in totaal drie keer de startersaftrek toepassen en zo hun zelfstandigenaftrek verhogen. Als jij in aanmerking komt voor dit fiscale startersvoordeel, mag je dit bedrag namelijk verhogen met 2.123 euro. Je kunt echter alleen een extra bedrag aftrekken als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek
 • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
 • In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast

Arbeidsongeschikt
Als je arbeidsongeschikt bent geraakt en een eigen bedrijf wilt beginnen, kun je in aanmerking komen voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, mits je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • Je voldoet niet aan het normale urencriterium van 1.225 uur, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur
 • De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid kun je maximaal drie jaar toepassen indien de aftrek niet hoger uitvalt dan de gemaakte winst in dat jaar. De aftrek is: 12.000 euro (jaar 1), 8.000 euro (jaar 2) en 4.000 euro (jaar drie).

6. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als MKB-ondernemer kun je een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Dat betekent dat je bij jouw bank of een andere financiële instelling in principe een hoger bedrag kunt lenen dan je op basis van jouw onderpand zou krijgen. De overheid staat bij deze regeling voor maximaal anderhalf miljoen euro garant. Sluit je als starter bij de bank een starterslening af van maximaal 266.667 euro? Dan staat de overheid borg voor 67,5 procent.

Voorwaarden
Uiteraard moeten jij en jouw startup voor de BKMK-regeling wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo kan jouw bedrijf in dit geval de bank nog te weinig onderpand bieden, maar heeft de onderneming wel een gunstig toekomstperspectief. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je het MKB-krediet niet mag besteden aan een specifiek project of een belegging. Houd er tot slot ook rekening mee dat, wanneer je als eigenaar meer dan de helft van het ondernemingskapitaal bezit, je zelf borg staat voor 25 procent.

-> Klik hier voor meer informatie over het Borgstelling MKB-krediet en bij welke instellingen je deze kredietvorm kunt aanvragen.

7. Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Als startende ondernemer kun je voor een financieel steuntje in de rug in bepaalde gevallen ook terecht bij jouw gemeente. Hier kunnen verschillende vormen van bijstand worden aangevraagd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een krediet, lening of een andere aanvulling op jouw inkomen. In principe heb je recht op de Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wanneer je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Je wilt een bedrijf starten
 • Je bent al een tijd actief als ondernemer en ondervindt (tijdelijk) financiële problemen
 • Je bent 55 jaar of ouder en hebt een niet-levensvatbaar bedrijf
 • Je bent van plan het bedrijf te beëindigen
 • Jouw inkomen ligt onder bijstandsniveau
 • Het lukt je niet een andere manier van financiering te krijgen
 • Je besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan de bedrijfsvoering

 

 

BRON: www.ikgastarten.nl/

× Neem contact op via WhatsApp
%d bloggers liken dit: